Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9239 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑiΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000 ΕΥΡΩ
Σας 783,03 μονάδες
Πτώση 0,70%
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΟΗ ΜΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΎΕΩΝ
Επέστρεψαν στους
δρόμους της
Θεσσαλονίκης
τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Σελ 4
ΑΝΑΣΤ
ΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΥΡ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ EUROGROUP
Ηγγικεν η ώρα
Τζανακοπουλος: θελουμε και δικαιουμαστε
Στις 8 Αυγούστου θα τεθεί σ
υργία ηλεκτρονική πλατφόρμα
καθαρη λύση για το χρέος
για τον εξωδικαστικό μnxανισμό
επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με
Μέι: Γνωρίζουμε τον βομβιστή
τα όσα είπε ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης
Ιδιωτικού χρέους
αλλά δεν μπορούμε να
Φώτης Κουρμούσης σε εκδήλω
του Οικονομικού Επιμελητηρίου
ανακοινώσουμε όνομα
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
για τα πλεονεκτήματα και τα εργα
Σελ 6
λεία που παρέχει ο θεσμός της
Διαμεσολάβησης στην εξωδικαστ
κή επίλυση διαφορών και τις βα
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
σικές ρυθμίσεις του νόμου.
Οπως επισήμανε ο κ. Κουρμούσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, πολλά σημεία είναι αυτοματοποιημένα προκειμένου να γίνονται
οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα και συντεταγμένα
Ο πρόεδρος του Οικονομικού
20 μπλε: «Αν όλα πάνε καλά»
Επιμελητηρίου
Κωνσταντίνος
Κόλλιας, αναφέρθηκε στην ομιλία
στη σημασία του ρόλου της
διαμεσολάβησης, σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη και ενδιαφέρουσα συγκυσυμφωνια σε τρεις εβδομάδες
ρία, δεδομένου ότι ο εξωδικαστ
Μπορούμε να αλλάξουμε
κός μηχανισμός ρύθμισης οφει
λών, αποτελεί, νόμο του κράτους.
τη συμφωνία
Καλά είναι όλα
υτά, οι ρυθμ
γατουςλγνίτες
σεις οι νόμοι, αλλά το αποτέλεσμα
θα κριθεί στην πράξη.
Σελ 5
Ο λογικός