Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: Ε. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. ο Ετο
60ο- Αρ. φύλλου 17.025
Τιμή 0,60 €ο Τετάρτη 24 Μαίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Αν και η Δημοτική Αρχή ωαννίνων επιχείρησε στο ΔΣνα τα υποβαθμίσε
ιΘΗΛΙΑιΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΣΤΗNΠΟΛΗ
Πόmγατηvεπιδότηση σταεισιτήριααπκού για το πάρκο
Πρώτο «στοίχημα» να μπει τάξη στο
Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Δημοτικού ΣυμΠιο σφpώτα επισκεπτήρια, περιορισμοί τους συνοδούς ασθενών,
έλεxoισταlΧκα.oΠροβληματίζει όμως η έλλειψη επαρκούς
την πρωτοφανή σε ορισμέφύλαξης του δρύματοςτηνoποία
καταγγέλλει και η ΠΟΕΔΗΝ
Ενα ίδρυμα όπως
mστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννί.
τερrπτώσεις ανικανότητα
της Δημοτικής ΑPMς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
στελεχών της,
πρώτης προΔημοτικό Συμβούλιο, για λάθη, παραλάφας
πρέπει βέβαια να παραπροπαντός να μη
σχεδιασμό σε aΚαντάο ζητήματα
θυμίζει- ξέφραγο αμπέλ4 άπου
ημκές ορομένων στελεχών της
μπαινοβγαίνει όποιος
θέλει
στους θαλάμους
γεγονός
δυσκολίες υπάρχουν Δημοτικής
mpατείτο αδιαχώρητο.
τη γενικότερη οικονομική
Προς τη σωστή
σ' ένα
πόρων της Αυτοδοξησης,
αυστηρότεροι κανόνες
αλλά και από την πολι πραγμοΧθες ο νέος Δοtκnτrk Takapnς
ροσωπικές στρααπό αυτές ήταν ηBπόφαση της επpepεί να επανaφέ. για
αρκεί φυσικά
&Εκδίκηση της Πολιρει τα «οφαrάp ωράριο επονcεπτηΜετά
πρώτα χρόνα
Σήμερα αναμένεται η απόφαση για
βάση νέα διεθ
αξιολόγηση
βάλει κανόνες και περιορισμούς
την υπεξαίρεση στο Δήμο Ιωαννmων
Αριστα και στην έρευνα παίρνε
αφορά στους συνοδούς
στους ιατρικούς
wΕΣΠΑ
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!
μοτικό υλικό, αλλά
βίας κάθειρξης,
λαγεί από
Πράσινο
από το
κό Συνέδ
σήμερα, Τετάρτη η
βαθμό
της συνέργειας
Εγκρίθηκε τελικά η σύμβαση για
την υπεξαίρεση
πλημμελή άσκηση
Το εργοστάσιο απορριμμάτων
ειχαν ασκήσει έφεση
στο Ελευθεροχώρι Δωδύνης
πρωτόδικης απόφασης κατά την
λούς Κακουργοδικε
της όλης
Σημαντικό, χωρίς αμφιβοετά από πολλά
επιβληθεί ποινή
λία, ερευνητικό έργο
δουλειά παρά πς
σκαμπανεβάσματα
oάφορα εμπόδια
σικά στο υ ηλού επιπέδου εm-. νομική χρίση
προέκυπταν, το εργοστάστημονικό προσumκό
Από αποδεικνύει
Τρεις μήνες υπομονή για
με επίσημο
τρόπο μία ακόμη
επεξεργασίας απορΚατάταξη του ανώτατου pμματων που έχει χωροθετηθεί στο Ελευθερ
Στις κάλπες σήμερα
τον εξωδικαστικό μηχανισμό
ΟΙ Φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕ
Ηπείρου σε σχεεπιτέλους βρίσκεται
στήθηκαν σήμερα
διεξαχθούν οι φοπηndς
olες βέβαια
ριοδικό. Τα καλά νέα,
τα νέδριο έδωσε το dπράowο
παρελθόντος. Το κAμα
τρεις μήνες υπομονή
φως, για την υπογραφή της σύμημέρας εκτός
εmpιρήσουν να κάqΑειφορusή Ηπείρου
προκάλεσαν την
κινηθεί φέτος η αποχή.
νου χρήση τον ευνοϊoών ρυθμίσεΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Mowοπρόσurτη Εταρεία Eδικού
εξοiδικαστκού μηχανισμού.
συσταθεί
αφού η ηλεκτρονική πλατφόρμα
αναδεοθέντα Ιδιωτικό
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
λειτουργία από
Αυγούστου, όπως
οEmtΝαδιασωθείoπλούτος που κρύβουν
κός Γραμματέας Διαgρισης
Χρέους Φώτης Κουρμούσης μελητηρίου. θεωρητ+
ανάδοχος εταιρεία
olσχολκέςβιβλιοθήκες στοΖαγόρ
Αναδρομές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Έλληνες θέλουμε
Ο κύριος Τρίχας
Ενας ολόκληρος
τον... Τσίπρα μας!
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΑΗ
νεται σε σχολικές Αβloσυνέβημαν
oγορiου, ο οποίος
μετumζει σοβαρό πρόσ' αυτό ήταν πολλά
όπως άλλωστε
από όλους! Τα μέτρα
βλημα φύλαξης, διάσωάλατα Νοσοκομείο. Το περισσότερα ήταν τραγικά, άλμνημονίου είναι καταστροφικά.
Χρειάζεται όμως υπόμνηση
σης και ανόδεiξης.
κωμικο τραγικό, μερικά παράξενα
αρκετά ευχάείναι. Το ζει καθένας μας στην οαογένειά του,
όλα για πολλούς
Όλοι κλαίγονται
αυτή πρέπει
εριορίστηκα να γράφω μερικά με λίγο λόγια
προβλέπουν ότι
έλθουν χειρότερες ημέρες!
επεισόδια και κατά προτίμηση ευχάριστα.
απαντάει πρόσφατη μόνο το γεγονός ότι
μπορούν οι περισσότεροι
σε υποχρεώσεις Δημόσιο
τις τους προς το πό ένα ακόμη αροίο περιστατικό:
Δήμου Ζαγο- σχετντή emστολή της Εένης
Ένα απόγευμα πήγα
ξοδέρφou μου
οποίος, όπως αναφέρει
woμδου Δούβλη, στηρίζει δράβου κα εκείμouσύστησε ένα γνωστό του από κοντινό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα