Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Στους στόχους της κυβέρνησης στον
Την πεποfθηση στ αποτελεί επΣm ανάγκη για μειωσες φοροΤουρισμό για το επομενο διάστημα,
λογικών επιβαρύνσεων την
ανα pέpθηκε ο αντιπρόεδρος της
πορεία του Ελλην Τουρι.
Ενίσχυση της ανταγων στ
βέρνησης Γιάννης Δρογοσοκής
σμού μεσα σε ουτε
εστιάζοντας στην ανοym Buorμη
αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος
του ΣΕΤΕ rάwης Ρέτο%
ο Αριθμός φύλλου 855 ο 0,50 ευρω
Τρίτη 23 Μαιου 2017
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΙΜΟΙΗΛlθlΟΙΗΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ;
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΑΤΙΑΣ
Την αισοδοEα του ανapορ με
Πλαioο Computers το 2016 κατα
την πορεία της Hellenic Seaways
Buσκολο οικονομικό
δεiτερο εξάμηνο όnnu auξήο auκλος εργασιών σε υψηλό
συμβουλος της εtaρος Αντώνης
Ανοδος με αρκετές
Ισημαlνοντας την Eunενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις
στοσύνη ποu.εΕΕiξαν οι μετοχοι
στην Γενική Συνελευση
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ
Κατα to to τpiμηνο του 2017. η
Τράπεζα στους βασικο
γων στες της ελλην κής οaxoναμιας
ΣΕΛ. 10
ο ΣΕΑ 7
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr