Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέο θρίλερ για λύση στο χρέοςRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
WWW.lmerlSla.gh
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΤΗ 23
ΜΑΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 700 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20498 T
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο
Ο ΝΟΜ
ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ «ΡΕΤΙΡΕ» ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι κύριες συντάξεις τον Δεκέμβριο του 2016
Συντάξεις με «επιφύλαξη» και κούρεμα 30%
Εύροςnοσού
Αριθμός
Ποσοστό επ
σεευρώ συνταξιούχων του συνόλου
717500
2727%
Εως 500
Σήμα από ΕΦΚΑ γα επανυπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών
Από 50 έως 700
546.889
2079%
Από 70 έως 1000
427110
1623%
ΑΠόl001έως 2.000
854703 32,48%
Εως 30% χαμηλότερες συντάξεις νταξιοδοτούνται με βάση τς νέες τοΤαμείο επισημαίνει ότιοι συντά- σότερα από ένα ταμείο θα εκδίδοΠάνω από 2.000
ΣΥΝΟΛΟ
2.631052
100,00%
θα απονέμει ο ΕΟΚΑ σε όσους συνομοθετικές ρυθμίσεις Συγχρόνως ξεις των ασφαλισμένων σε περιονται με... επιφύλαξη σελ. 6
ΠΗΓΗ ΗΛΙΟΣ ΗΔΙΚΑ
Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Eurogroup σε κλίμα έντασης
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Σύμβουλος για
Νέο θρίλερ
είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων
οφειλών στη ΔΕΗ
για AUOn
Ο Στόχος της Επιχείρησης, τα «Φέσια»
Που έχουν φθάσει τα 22 δισ. ευρώ
στο Χρέος
Στο τραπέζι πρόταση για τιτλοποmoη
μέρους των χρεών Προς τη ΔΕΗ
Τους τρόπους είσπραξης οφειλών 2,2 δισ. ευρώ
«Πόλεμος» Βερολί- «Διπλωματικές»
αλλά και τη δυνατότητα τιτλοποίησης μέρους
αυτών θα διερευνήσει ο σύ
μβουλος της ΔΕΗ, ο
νου ΔΝΤ μέχρι τις διατυπώσεις με το
οποίος θα επιλεγεί έως τις 26 Ιουνίου σελ.9
Πρώτες πρωινές ώρες βλέμμα στις αγορές
Μπλόκο Σόιμπλε σε Τρία σενάρια βρί
Αποτελέσματα του 2016
Καθαρή» απόφαon σκονται στο τραπέζl
Χρυσά» κέρδη
σελ. 4-5
για δέκα μεγάλα
Σχέδιο από τις τράπεζες για χαλάρωση των περιορισμών
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ
λιμάνια της χώρας
Τρία μέτρα-«ανάσα»
Το 20% του
Mega στον
Εντυπωσιακά τα Ιμένος Πατρών
στα capital controls
Ι. Σαββίδη
του Οργανισμού αποτελέσματα
Ο Νέα σελίδα ανοίγεται για
θετικές εξελίξεις το 2016για ταλιμάνιαΚαβάλας,
το κανάλι με την είσοδο
προτείνουν οι τραπεζίτες
Κέρκυρας Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας,Βό
Δυνατότητα προσ ικής
του στρατηγικού επενδυτή
για να χαλαρώσουν οι περιορισμοί
Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου και Ραφήνας. Ζημίες
συνδικαιούχου
παρουσίασε το Λαύριο σελ. 12
Ο Η εταιρεία «Πήγασος»
σε υφιστάμενο
τηρεί ποσοστό 13% από
Σωρευτική
τραπεζκό λογα
την «Τηλέτυπος» σελ. 10
ανάληψη
ριασμό
ποσού
Στοιχεία της ΤτΕ
Απαγορεύεται
1800 ευρώ
το άνοιγμα έoυλογαριασμού
ΑΝΟΔΟΣ 10%
Ελλειμμα 2,5 δισ
μία φορά το μήνα
(60 ευρώ/ημέρα)
Στα 117 εκατ
Αύξηση στο 180%
στο lσοΖυγιο
από 40% σήμερα, του
τα κέρδη
Σήμερα επιτρέπετο
η ανάληψη
ορίου για την πληρωμή
420 ευρώ εβδομάδα
το πρώτο τρίμηνο
της Grivalia
μολογίων στο εξωτερικό
ή 840 ευρώ 15νθήμερο
λόγω εισαγωγών
Τα καύσιμα μεγάλωσαν το χάσμa
Τα έσοδα από μισθώματα
το α' τρίμηνο ανήλθαν
οδικό χάρτη για να αρθούν ακόμη περισσότερο, οι ασφυκτικοί
εξαιτίας της αύξησης των τιμών
σε 16 εκατ. με αύξηση 4%
περιορισμοί καταθέτει Ελληνική Ενωση Τραπεζών
Κατά 71,4% αυξήθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο
Τα διαθέσιμα του ομίλου
Πρόταση για σωρευτική ανά
πεζες, σε μια προσπάθεια να
ται προσθήκη συνδικαιού
τρεχουσών συναλλαγών τονΜάρτιο. Οι ταξιδιωστις 31 Μαρτίου έφθασαν
ληψη ποσού 1.800 ευρώ μία
χαλαρώσουνταcapitalcontrols
χου σε υφιστάμενο λογαρια
κές εισπράξεις το α' τρίμηνο μειώθηκαν 4,8%
τα 94 εκατ. ευρ
σελ. 10
σμό κατάθεσης σελ. 3
στα 513,2 εκατ., έναντι 539,1 εκατ. πέρσι σελ.7
ρά. Ζητούν, επίσης, να επιτρέπε
φορά τον μήνα, κάνουν οι