Πρωτοσέλιδο Ειδήσεις: Πώς θα υπολογίζονται οι νέες συντάξειςRecognized text:
Ο IBAN
αγόρασε το
ΔΕΣΜΕΎΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ
19,63% της
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΜΠΗΚΕ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣEL 18
ΣΤΟ MEGA
ΣΕ 15
ΕΙδnσεs
ΤΡTΤΗ
23ΜΑΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ-63
ΤΙΜΗ 130 €
ΤΙΠΡΟΒΛΕΠΕΙHΕΓΚΥΚΛΙΟΣΤΟΥEΟΚΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΑΡΜΟΓHTΟΥΝΟΜΟΥΚΑTPΟΥTΚΑΛΟΥ
ΒΡΕΘΗΚΕ DNA
Πώς θα υπολογίζονται
ΤΗΣ 36ΧΡΟΝΗΣ
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
οι νέες συντάξεις
Για ποιες κατηγορίες
Αναλυτικά παραδείγματα
ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΠΕΕΕΡΓΑΣΙΑ
με συντάξεsΠουθα
ασφαλισμένων οι αρμόδιες
ΤΩΝ 60.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ
λάβουν οι εργαζόμενο
υπηρεσίες του υπουργείου
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ
σε δημόσιο, δωτκό
Εργασίας θα εκδίδουν
τομέα και ΔΕΚΟ,ΟΙ
συντάξεις με επιφύλαξη,
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕ
ελεύθεροι επαγγελμαiεs
επειδή παραμένουν θολά
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ
σημεία στον ασφαλιστκό νόμο
2016 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Και αγροτεS
Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΣEL2+25
ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 15ns ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
«ΧΤΥΠΟΥΝ»
Ο ΣΟΙΜΠΛΕ «ΠΑΙΖΕΙ»
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Οι διαρρήκτ κλέβουν εξοπλισμό
Που τους έχουν 21τήσε αγοραστές
από το εξωτερικό
ΣΕ. 4-5
ΣΕ 20-21