Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 23.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5779
ύμφωνα με το επιχειρησιαnό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Οδηγίες και διευχοινήσεις σχετιχά με τις προύποθέσεις
Απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Γ. ΧουλιαΕΛΠΕ:
ράχη περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρ
Υψηλότερα η
εώσεις. Αναλυτικά οι όροι, το ύψος των εισφορών
τιμή-στόχος
οι απαιτούμενες ενέργειες. Οδηγίες και διευ
από UBS
χρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που
ισχύουν για την προαιρετική συνέχιση
το Q1
συνέχιση της ασφάλισης σε τακτικούς να μετακλητούς
υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου χαι της
EBITDA 2017 της
Τράπεζες: Ζητούνται
Βουλής, των ΝΠΔΔ χαι των ΟΤΑ α' χαι β' βαθμού
εισηγμένης κατά 0%, ενώ αυξά
ιερείς μαι πο λήλους των εwληouόν, χαθώς χοι στε
τις πΡοβλέψεις για
δεσμεύσεις για την πώληση
λένη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφα
κέρδη ανά μετοχή
οι οπο
λείας Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει διαμορφώνονται 43% από τις
χαι του απ
Νηρέα-Σελόντα
ιμήσεις
αση που υπογράφει ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοιικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο Τι
Ελληνικών
τη μετοχή
7,5 από 6,5
Πετρελαίων
ευρώ δίνει η UBS μετά την
κοίνωση των αποτελεσμάτα
τριμήνου, ενώ διατηρεί σύστα
Aegean: Ζημιές 3
ση "buy" για τον τίτλο
προβλέπει για το α' τρίμηνο
ναφέρ
ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ +1,13%
η ΑΧΑ
αμηνο, χάρη
Η δέσμευση
τεσσάρων συστήμα:ών το
ψηλούς όfeους πωλή
Σελόντα ότι θα προχωρή
Τα έσοδα προβλέπεται
ναpωρήσεις, τη διαδι%ασία πώλησης τους
Τα έσοδα προβλέπεται
βήμα,
οποίο περιμ
ιαμορφώθηκαν πολύ χαμηλόάφοντας άνοδο
152.7
Πριν από μερικές ημέρες, διενεργήθηκε η πρώτη συνάν
βάση. Σ
λεχών
Πειρα ως, Alpha Bank AADA.
οeγράφοντας άνοδο
μένως λόγω πληρωμών προς
πtτΕδo EBITDA εκτιμά
βάση. Σ
0,91%, Eurobank
φιεwο τη διαδ
ημειών
ότι η Aeg
επίπεδο EBITDA emμάται
Νηgεύ
Στμφω
ξημιέ
ότι η Αege
θα σημειώ
πληροφορίες, η Πειραιώς, ως η τράπεζα με τη
Ο οίκος αυξάν
προβλέψεις
ζημιές ύpους
μεγαλύτερη μετοχική
ή έeθεση, ζήτησε από
EBITDA 2017 της
Ζημιές ύpcts 32,3
υπόλοιπες τράπεζες να
αφορά στην
εισηγμένης κατά 6%, ενώ αυξά82,11% της Σελόντα
75,9% της Νηg
νει και τις προβλέψεις για
ΑΡΑΙΓ
0,38%
σηγμένη
κέρδη ανά μετοχή,
προβλέ
τριμή
έκθεση τη
στις 23 Μαϊου
ιμήσεις