Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς Μπάστιαν Η Ελλάδα παραμένει στην εντατική
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4969 Τρίτη 23.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
χρηματοπι
Μπερνασχόν
Γερμανία
στατική ενο
Κανένας περιορισμός για πρόσφυγες από Η Ελλάδα να ακολουθήσει το Ολλαν
ποιηση της Ευρ
δwό παράδειγμα για τη φοροδιαφυγή
ωtώνης αναzόπ
την Ελλάδα
ηκε πέρυσι
Ενας στους έξι έχει
Η χoηματοπιστωτκή ενοποίηση
έκθεση της Ευρωπαb2
Κεντρική
Τράπεζας (ΕΚΤ
μετά από κάποια Αρόνια
σημειωθεί νέα διαδοootα ολοι.
γορών
χρηματοπιστωτικής χρίσης
χάνει φορολογική
στις Βουξέλλες
ιεύθη
vi συνέντευξη τίπου της ΕΚΤ
με την Εν Επιτoοπή
προκίπτει ότι η
έλιξη αυτή
ήταν το αποτέλεσμα αληλοeξοι
Eσμάτων
στις αγοgές,
μίprι από τις διαμορrτι
νομικές προοπτικές μεταξύ
χωgών, τη διοxiμανση όσον
αφορά τη
στροφή ου
Με 120
πολmeή αβεβαιότητα.
Φρένο Σόιμπλε
Έρχεται ρύθμιση οφειλών
σε σενάρια
μείωσης χρέους
προς ασφαλιστικά ταμεία
Στη ρύθμιση εντάσσοντα
σαυξήσεων,
το οποίο θα
λεύθερ
ντιστροφως ανάλογ
των δόσεων. Στη ρύθμιση
έμπορο
αγρότες που
έχουν μείνει έξω από τις
ελεύθερο
ντάσσονται
διαδικασίες
παγγεAL
ς, έμπορο
οι συμβιβασμοί
αγρότες που έχουν μείνε
έξω από τις διαδικασίες του
Ο Σόιμπλε αέχοψe τη φορ
της Αθήνας,
Από τις δηλώσεις
ένουν ήδη
κατατεθεί η μια στις τρεις
νησης» σχεδόν σε 500.000 σμού
ξέφρας
(33, 69%) είναι χρεωστική, 170.479 (16,20%) είναι π
μικροοφειλέτες προς ασφα
ημένη
για την Ελλάδ
και λιστικά ταμεία, φυσικά πρό. Παράλληλα εκτιμάται ότι η
χές με υποχρέωση επιστροφής φόρου 53.246.127 ευρώ (μέση
%ή λύση ιστροση φόρου 312,3
527.384 δηλώσεις
ρύθμιση θα
χρέους.
χειρη
60,11%) είναι μηδενωές.
Η Γερμανία δ
παρέχουν αποφάσεις του μια ένεση ρευστότητας προ
δεχτεί καμία μείsκή
ροσεχές
ληwού χgέους, ούτε
διάστημα
ρύθμιση
θα δίn
το προς
ν ο ένας
στους έξι αταληττική ημερομηνία της
χρόνου
δυνατότητα ρύθμισης των
συνολικό ποσό φτάνει τα 1,7
το των φοροξαγορά
μέχρι
λογουμένων είχε υποβάλλε
δανείω
ΔΝΤ από
δόσεις σύμφωνα με δημο
την φορολογική του δήλωση μέσος φόρος για τις
μα της εφημερίδας Αυγή
για το 2017 με την ΑΑΔΕ
να 354.577
βερνη
θαρίσει 1.059.178 δηλώσεις διαμορφώνετα
σχέδια γ
πηγές
ότλύσεις μέχρι την Παρασμέχρι στιγμής στα 710 ευρώ
κευή, 40 ημέρες πριν από
Η ρύθμιση, σύμφωνα με τις
πρόσωπος
ίδιες πηγές, θα
ριλαμβά
aού υπουργείου
νει και το 2ούρεμα