Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9238 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρω. ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΥΡΏΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ...ΜΕΛΛΟΝ
788.53
μονάδες
Ανοδος 0,56%
Σελ 5
PENA ΔΟΥΡΟΥ
«Ανάγκη για ένα νέο
πρότυπο ανάπτυξης
Χωρίς τις στρεβλώσεις
του παρελθόντος
Σελ. 3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣοΚοMi
GENERAL HOSPITA
100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥΣ
Τα σενάρια
Καμμένος: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Τρία είναι τα σενάρια που επεξεργάΕυρ
από τις επενδυσεις στις φλεβες
ν πορεία του ελληνικού χρέους. Τα
Μάστιγα
ριγράφ
στολή
ύ υπουργείο
Οι κλοπές ιατρικών
κονομικών προς γερμανούς βουλευτές, Βασίz
διαφορετικές πρ
μηχανημάτων
βλέψεις για την πορεία των ελληνικών
Τ.Τ.Ε
δημοσι
Σελ 8
Το πρώτο ενδεχόμενο
σιόδοξο, θέλει την Ελλάδα να πετυχαfμακροπρόθεσμ
νάπτυξ
ν 1,3%
γενές
πλεόνασμα
να ανέρχεται στο υφnλό
Αυξήθηκε κατά
2,6% του ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα, υπό
αυτές τις εκτιμήσεις
το ελληνικό χρέος
θα χρειαστεί ελάχιστη ελάφρυνση και
θα πέσει στο 60%
του ΑΕΠ έως το
551 ε
Το έλλειμα
Το δεύτερο
σενάριο, τ
δοξο, θέλει το ελληνικό χρέος να εκτοξεύεται στο 226% του ΑΕΠ έως
2060, λόγω χαμηλής μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα ανέρχεται στο
μπλών πρ
γενών πλε
τρεχουσών συναλλαγών
Ο Ταχτσίδης είναι
σμάτων της τάξης του 1,5%. Αυτό το
σενάριο απαιτεί βαθιά αναδιάρθρωση
10ος στην Ευρώπη σε
χρέους
Το τρίτο σενάριο Βρίσκεται κάπου
ανασταληκές ενέργειες
ανάμεσα στα δύο χωρίς να υπάρχουν
Σελ 7
ακριβείς αριθμοί