Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3521O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Επίσκεψη
στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη

∆ιάνοιξη Λ. Κύµης
ΝEΟ ΗΧΗΡO «OΧΙ» ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΕΙΠΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ
Σταθερά προσηλωµένη παραµένει η Περιφέρεια Αττικής στην αντίθεσή της ως
προς την εγκατάσταση νέων πλευρικών
διοδίων στους κόµβους Μεταµόρφωσης και Αγίου Στεφάνου, καθώς και
στην αποµάκρυνση των ήδη εγκατεστηµένων, ενώ ζητά να τεθεί σε εφαρµογή η αναλογική χιλιοµετρική χρέωση,
όχι µόνο για το εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και για την Αττική οδό.
Τις θέσεις αυτές διατύπωσε από το βήµα
του Περιφερειακού Συµβουλίου, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Γιώργος
Καραµέρος, ο οποίος, ταυτόχρονα, έθεσε ως επιτακτική ανάγκη τη διάνοιξη
της Λεωφόρου Κύµης, από το «τριεθνές»
(Μαρούσι - Πεύκη - Ηράκλειο) έως την

>> ΣΕΛ. 10

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Εγκαίνια ΚΕΠ
Υγείας
>> ΣΕΛ. 3

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρει
ο ∆ήµος
Αγίας
Παρασκευής

>> ΣΕΛ. 7

εθνικό οδό Αθηνών - Λαµίας, έργο που
πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα.
Επιπλέον, ζήτησε να παραµείνει ελεύθερο από διόδια το περιαστικό τµήµα
της Εθνικής οδού από τη Μεταµόρφωση έως τις Αφίδνες, να απαλλαγούν από
την υποχρέωση καταβολής διοδίων
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, κάτοικοι
και εργαζόµενοι όµορων, σε σταθµούς
διοδίων, περιοχών, καθώς και την οριστική παύση των διώξεων πολιτών που
συµµετείχαν σε κινήµατα κατά των διοδίων.
Τέλος, ο κ. Γ. Καραµέρος, υπογράµµισε
ότι «η κυβέρνηση θα κριθεί για το πως
και αν θα έχει αναχαιτίσει την επιβολή
νέων διοδίων και όχι για το αν αυτά θα
επιβληθούν το 2019 ή το 2020».

>>ΣΕΛI∆Α 5

∆ωρεάν µαστογραφίες
για άπορες κυρίες

>>ΣΕΛ. 8

Ακόµη 20
εργαζόµενοι στο
∆ήµο Αµαρουσίου

«Απόσυρση των έργων της συλλογής
Ιόλα από την δηµοπρασία»
Να αποσυρθούν τα 155 έργα τέχνης και πολύτιµα αντικείµενα της σπάνιας
και για πολλά χρόνια εξαφανισµένης συλλογής του Αλέξανδρου Ιόλα, που
πρόκειται να βγουν σε δηµοπρασία, την Πέµπτη 25 Μα ου, ζητάει ο ∆ήµαρχος Αγίας Παρασκευής, µέχρι να διερευνηθεί η καταγγελία για κλοπή τους.

>>ΣΕΛ. 2

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

Υπαίθρια δηµοτικά
γυµναστήρια
Υπαίθρια
γυµναστήρια
εγκατέστησε ο
∆ήµος Αµαρουσίου
σε κεντρικά σηµεία
της πόλης,
προσβάσιµα σε κάθε
πολίτη και
επισκέπτη για
δωρεάν χρήση 24
ώρες το 24ωρο.

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα