Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς. Κυριακή 21 Μdou2017.Αρ.φ. 1348
Τα δικά μας αντίμετρα
ΤΟ ΧΡΕΟΣ, Η ΓΡΑΒΑΤΑ, Ο ΚΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΤΕΝΙ
Γιώργου Ψυχογιού
Στα όρια της αντοχής
Η πολιτική
της Χαραμάδες
βέρνηση τοoο από την
niμονα την απώθηση του χρονο
σημείου στο anώτεpο δωναΘανος Χατζόπουλος
Βερολίτις λαiκές κινη
Τα σημάδια αυτά φαίνεται ότι οδήγηouν τον πρωθυποupγώ στην
ηστις μπορεί
σοβαρά τη συνοχή της κυβερνηακόμα μεγαλύτερηφ.
τικής πλtιοιlmptας πάντως στα όρια της αντοχής τη ομ- φαση, τη δήλωση ότι Χωρίς ouμφωνία για το χρέος δεν υπαρ.
θραύσματα της Ευρώπης
τη στήριξε
λογικά
ση της
Την παρα
μέτρα
στην αυλή
Του Σ
σθήματα ή από κά
Δεν πρόκεπαι,
προφανώς.
μια μάχη
Μικελάντζελο
Χωρίς
από τη
Μια έγκαιρη επίλωση
ια νtο δρομο
την ελληνική κυβέρνηση πpoomώθεση για τη pol
ώσεις της,
την έναρξη της συζήτησης
πολυνομοσχεδίου στη Βουλή
Μόγηση θετικών εξεMataν τόσο
διο των Χρημα
pγός προχώρησε στη γνωστή
ιόδοξη πρόβλεψη
στην ελλη
η οικονομ
Ισπανία: Λιτότητα
ζήτημα
Χωρίς αυτές, η προοπτική για ανάκαμιn
μάλλον θα αναγκαστri να ληρωocι τη δέσμευση τ
υψηλάwπλcoναoμάτων, αλλά
για τη δημιουργία
και διεύρυνση ανισοτήτων
ρωτα στην Κυβερνηση
Ρεπορτάζ της
Οι δηλώσεις, ωστώoο, κuβΕρνηnκων παραγόντων του ΒεροM
κή πολιτική, και πολύ πε
άλλες ενStίΕeις
λούθησαν, έδειχναν ότι
ής ανασυγκρότησης, ελαχιστοΜε τον κίνδυνο η λληνική
οδηγηθεί
στην Εupιaομάδα της Αruτέρος 22 Μ
ότι η διε Αxutoτίνδα
τους συμβιβασμούς
αδιέξοδο
χρέους συνεχίζεται με άγνωστη τη χροΗ Σάμος, οι εκτρώσεις.
ς Είχαν συνηθίσει.
για τη
uυτά για
κή κατάληξη της, καθώς ηwoμανική πλευρά κuρίως mέζei
ορτής, ανέξοδες αυτοαριτικdς.
ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση
ΕΝΚΛΩ
πολλαπλά
μαθήματα
Μνημόνια
και λείψανα
άρθρο
γράφω
ην Εφημερίδ
Συντακτών, της ΠαραΓιώργος Σταθάκης:
Το χρηματιστήριο
ΣΤαθερότερο έδαφος για να
ολλοί μητων αιολικών πάρκων
τραnολίτες
ασκήσουμε την πολιτική μας
τους στην
γονται ανά την ιmκρά
Σελίδες 6.7
tκώνες ευκαίρως
Τάσος Ταστάνης:
moupyηθε αρνητική εντύπωση
Δημόσιες συγκοινωνίες
στην υπηρεσία Του πολίτη
της Αγίας ΕΑrvης
κλαστικά
Σελίδες 20.21
μητροπολίτες
Κέιτ Χάντσον:
ακριβής
Πολύτιμη μια ηττα
Prmopτάζ της Ιοάννας Δρόσου you το τι γuρεύοuν 95
η πληροφορία, ομοi
μαγεννητptες στις Κυκλάδες
της Ρόνιας
του νεοφιλελευθερισμού
ανόδου για
αιρισμό της Σipνου, με
της Εκκλησίας
ργεaκή αυτονομία.
ροβλη
Σελίδες 16, 17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2