Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
logosneweοtenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. OΥΑΛΟΥ 0237
ΕΤΟΣ 330-ΤΙΜΗ 1.5 Ευρώ
Κυριακή 21 ΜΑΙΟΥ 2017
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
Ακίνητα τα λεωφορεία
Αλμα στον τzίρο
μέχρι... νεωτέρας
της βiομnxανίας
ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Μειώθηκαν
οι άνεργο
Απρίλιο
σελ. 4
ALP ABA
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ALPHA BANK
Στο 1,5%
n πρόβλεψη
σοι πολίτες ούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά.
για την ανάπτυξη
κινδυνεύουν να βρεθούν αντι
ακόμη και με
κατασχέσειςτηςmρώτηςτους κατοrίας, καθώς αυτή δεν
προστατεύεται έναν των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορεί να επιβάλει το Δημόσιο.
Το μόνο 'όπλο" που έχουν οι οφειλέτες να δηλώσουν
ένα τραπεζκό λογαριασμό ως ακατάσχετο στο Taxisnet
για να προστατεύσουν ποσά μέχρι 1.250 ευρώ μηνaως.
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Ανοίγει ο πρώτος
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
γυναικείος
Διευκρινίσεις
τηλεοπτικός
σταθμός
ΠαπαναTσιου
ΕΩΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
για τα ποσά
Αναanτούνται
ΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUP
Χρέος και δόση στο
στελέχη για τον
που κατάσχονται
εξωδικαστικό
επίκεντρο της συνεδρίασης
σελ 3