Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τελευταία ευκαιρία για τη χώραRecognized text:
Δωρεά
"ΚΟΚΚΙΝΑ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Εξαγορά δανείων
από οφειλέτες
πριν τα πάρουν
τα ξένα funds
θα δίντται η δυνατότητα προ.
Αυστηροί όροι να αποκλειστούν οιRiκοπληρωτέ
Η RON ES
IΗΜΕΡΑ: Το ΕaΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
www.menslil.gr
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛοroΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η»
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ο ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ακίνητα, χρυσό,
Τελευταία
μετρητά, μετοχές
ψάχνει η εφορία
Στο της Εφορίας
ευκαιρία
για τη Χώρα
ν Καθαρό ορίζοντα
ν Πολυετές στρατηγικό νο ξένοι ζητούν αεγ
για το ελληνικό χρέος
σχέδιο ανάm
τυξης
γυηoειςo ότι η Ελλά
με στόχο την είσπραξη αCoτούο χρΗ
ξητούν οι επενδυτές
δα δεν θα επιστρέφε
για την επόμενη ημέ
ματος
Μ Αργυρού
RL Gilbert
ρα θέλει η αγορά
στην αβεβαιότητα
Παραμένει ο κίνδυνος υποτροπιασμού VΣτο μόνιτορ μεγάλων VΣε ενiσχυση της ρευξένων funds βρίσκε
στότητας προσδ
της οικονομίας τους
ΟΚOUV
ται ξανά η Ελλάδα
ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
εnoμενοuς μήνες.
οι επιχειρηματιες
Εκτροxιάzεται
IEA, 4, 6-7 14
ο ελληνικός
ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣ ΟΥΝΣΕΚΑΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
σιδηρόδρομος
Με 144 χλμ έτρεχε το τρένο
Ο χάρτης των περικοπών
στο τραγικό δυστύχημα στο Αδενδρο
17 δισ. στο Ασφαλιστικό
αEnικlνδυνα» προβλήματα στη συντήρηση και μεγάλες Ελλεlψεις nροou
mΚo0 στις εταιρείες
ΤΕΛ, 56-57
Ο «λογαριασμός» της περιόδου 2015-2021
Σε μια κλωστή
κρέμεται πλέον
το μέλλον
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
1729 585
του Ντ. Τραμπ
Τώρα ξεκινά
2699 -L077 142
Ανοιγει ο δρότο... Survivor
1997 381
μος για κατά
για Αλ. Τσίπρα,
θεoη πρότασης
μομφής κατά
Κ.Μnτσοτακn
Προdδρou.
16,843
6,806 2,037
που φέρει ήδη
Επιχείρηση- γραβάτα αnά τον πρωθ.
Σύνολο μέτρων
το στlγμα του
Χρέος και έξοδος στις αγοπροδότη, ΣΕΛ.19
βασικές προτεραιότητες για να
βγει η χώρα από την Διπλή
Αυξημένες έως 30% οι ειoφορές για
Νέες μειώσεις έως 30
αντEnθεσηαπό τη ΝΔ, με κεντρικό
1585.000 συνταξιούχο
500 χιλ. ελεύθερους επαγγελματίες
στόχο τιν αποδόμηση της κυβέρνησης
Χάνονται από 1έως 3 ουντάξεις
Αναλυτικό nίνακες και παραδείγμα
Νέο «αίμaο βάζει oto κόμμα ο Κυρ.
για 1350,000 αnό αυτούς
τα για τις ανατροπές
Μητσοτάκης ΣΕΛ, 12-13, 15-17