Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis gr
ΕΛΛΑΣ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
edisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Σάββατο 20 Μαίου 2017- έτος 18ο αρ. φύλλου 4389-0,50 ευρώ
Η ομιλία του βουλευτή Γ. Γεωργαντά επί του πολυνομοσχεδίου
Μόνο αντίμετρο η παραμονή των 153
Των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα βουλευτικά έδρανα
Κύριοι συν
από το πρωί κάποιοι από τους Βου
το επιτρέπει η συνε
ίδησή τους Ακούστηκε αυτή η λέξη αρκε
λευτές της Αντιπολίτευσης έθεσαν ένα ερώτημα προς τους
τές φορές σήμερα εδώ. Δεν είδα κάποιον Βουλευτή της ΣυμΒουλευτές της Συμπολίτευσης, οι οποίοι θα ψηφίσουν αύριο
πολίτευσης να απαντάει επίμιας τέτοιας ευθείας κατηγορίας
το βράδυ αυτό το τάταρτο μνημόνιο. Τους ρώτησαν αν τους
με ηθική απαξία περί ελλεψεως συνειδήσεως
σελίδα 3
Συμμετοχή Του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς στο 9 Μαθητικό
Από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Ανάδειξη του ιστορικού τουρι
Συνέδριο Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης
σμού μνήμης και την προβολή
των μνημείων του α
παγκο
σμίου πολέμου στο Κιλκίς
σελίδα 3
Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές
Το 1ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κkκαειδικότερα ηΣΤτάξη με
ρουσίασαν τις εργασίες τους στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουθέμα εργασίας «Οι Πονορκητικές Μηχανές
εχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 27Απριλίου 2017
Βυζαντίου
Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς
Το Φαρμακείο της iση9 επιλέχθηκαν από την
Το Σχολείο μαζί με τα Δημοτικά Σχολείο
τμήμα με0ίμα εBότ
Πολύ κάστρου εκπροσώπησαν το νομό μας στο Συνέδριο. Πλήθος κόσμου, μαθητές τριες Δp
9οι Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής
στημονική Επιτροπή
συνδιοργανώνουν
δευτικοί γονείς,
η Περφερειακή Διεύθυνση Νομας κα Βθμιας
μοτικών, Γυμνασίων κα Auxεow εκπα
σελίδα 5
κπ σης Κ Μακεδονίας οι Σχολκοί Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Μ
παρακολούθησαν τις εργασίες
Συνεδριο
Hoσαν τον παλμό
δονίας, το δρυναΝΟΗΣΙΣ
Σωματεfo Φίλοι
του ΝΟΗΣΗΣ
τη δυναμική της μαθητικής αυτήςδοργνωσης!
σελίδα 7
Το πρώτο
Πρόσληψη 34 ατόμων
στρεσσάρισμα
Του Αναστάσιου
Είμαι στη Γουμέ
Οκτωβρ
969. Γιατρός
Αμανατίδη
στο Δήμο Παιονίας
ικρόΝοσοκομείο της όμορφης, έστω
ελαγχολκής το φθινόπωρο
ρωτεύουσας της Παονίας. Η
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, αδική
θηκε στις μέρες μας και
οβαθμ
Καλλικράτη". Κα
ηκε από
Την πρόσληψη με επιλογήτριάντατεσσάρων (34) ατόμων,
μερινό φύλλο της ΠΡΟΝΗΣ του Κιλκίς
αποτελεί πράξη δικαίου η αναθε
ρηση της απόφασης
με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, ανάλογα με
Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά άτομα, ΔΕ Οδη
μισή της
κή κι όχι μόνο
ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπεγουσών
απορριμματοφόρου
ανακύκλωσης, 25 ΥΕΕργάτεςΚαθα
ιστορική έδρα
ριότητας συνοδοί απορριμματοφόρου και 2 ΔΕ Ηλεκτρολό.
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του
Δήμου ανακοίνωσε ο Δήμος Παιονίας
σελδα 9
Η αναλυτική ανακοίνωση του δήμου δημοσιεύεται στο σ
Η ανακοίνωση στη σελ 12