Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΙΟΥ 20
19η Μαϊου 1922 μ.Χ
Σήμερα διεξάγεται Δόξα Δράμας: «Ελπίζουμε
Ράμα.
ΟΤΙ η Τακτική
Το «Μuskathlon 2017»
κουκουλώματος
μεντζό
Παραιτήσεις δασκάλων
της υπόθεσης δεν
με σημειο Τερματισμού
Γενοκτονία
θα ευδοκιμήσει
Και πιστώσεις
τα Λευκόγεια
ή Εθνοκάθαρση;
Ο Γιάννης Μπύρος
για την ανέγερση
Με 60 συμμετοχές από
δεν μάσησε τα λόγια του
το εξωτερικο και 45
νέων σχολείων
στη γενικ
συνέλευση
Κ.Σ. Π
δοπούλο
από την Ελλάδα
σελ.3
της ΔΟΞΑΣ
σελ 3,5
σελ 8
σελ.7
Το Σάββ
Ενα πιλοτικό πρόγραμμα από το Νοσοκομείο Δράμας Ημερίδα από το ΕΒΕΔράμας
27 Μαι
Ανοίγει τις πύλες της
η 26η Ανθοκομική
Πάνω 800 ασθενείς στο πρόγραμμα
Για τον εξωδικαστικό
μηχανισμό
Εκθεση Δράμας
κατ' οίκον νοσηλείας Δράμας
ρύθμισης οφειλών
της της ΤΟ
Ο Δράμας, διοργαια δωρεάν υπηρεσία για καρκινοπαθείς, χρόνιους πάσχοντες
Δράμας, ηΔΕΚΠΟΤ
Παρασκευ
Όμιλος Δ
και ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν
ανθοκαλλιεργητέςτη
(3ος όροφος), ημερί
ας θέμα:
θα δι
νάντηση για
μό Ρύθμισης οφε
πρόγραμμα της
Κεντρικός ομιλητή
Ειδικός
Δράμας.
Νοσοκομείο Δράμας, πραγματ
θηκε χθ
μούσης,
στήσει με τους
ιαφερομένους
ιδρύματος.
ιδιώτες
γγελματίες
εξελιχθεί σηενημε
εEυπηρετώ
άνω από
κά με τη νομο
υπερχρεωμέ
κοκυριά.
Παρόντ
Επιπλέον
υπερχρεωμένες επιχειρήγια τις
ριφέρειας
μεγάλες, αφο
αίτερη αναφορά στη νομο
Νοσοκομείων Καβά
χανισμού
ραμματέας Διαχείριση
θεσης,
Φώτης
βράδυ, θα
Την έναρξη της συνάντησης
Δρά- τουργεί σε όλη
για τη
θέτοντας κάπ
Συλλόγου Δρα
για κόκκι
χρεών (τ
οσοκομείου Δράμας κ.
φΕιλές προς
Πλήρη ανάλυση για
προγράμματος της
όσιο (ΔΟ
είωσε μά
σιάζουμ
ρογράμματος
Επίσης
ην ημερίδα θα απαντηθού
Παναγιωτίδ
nσκέπτης Υγεία
Τέλος ακολούθησε συζή
μετεχόορίες
αρευρισκόμε
Ακολούθως, τη
χρήζουν επίλυσης, ώστ
ύλλογος Καλλ
Πολλά παλιά και όμορφα σπίτια αργοπεθαίνουν καταρρέοντας στη Δράμα!
στη διαμόρφωσ
ής Στράτη
τη Διαχείρισ
Γκρεμίστηκε το ετοιμόρροπο
Ενωση
ρευτων Ν. Δρ
Όπως χαρακτηριστικά
Πολιτιστικ
ετέχουν ενεργ
οίκημα επί της οδού Σκρά!
όδιοι φορείς (όπως
ρους,
χ. δικηγορικός
Πολιτ
ικονομολό
Ηλίας
Χαρακτηρισμένα η όχι ως διατηρητέα, εγκαταλείφτηκαν
ις διαδικασίες
20.00
στην τύχη τους λόγω έλλειψης συντήρησης!
χρέους
ς, θα
βλημα με όλα
Αναρτήθηκαν οι πίνακες
ΠΕλiτι θα
δικαιούχων για τις
Εππλε
μη μάλιστα
2016 Παιδικές κατασκηνώσεις
ενες ρε.
ης αρχής της
θα παρ
Σκρά στην
της Δράμας
αζ με φωτογρα30 μ.μ.
χορους
Αναρτήθη
ειχαμε γραψει
Παροχ
ρώα Δ
ωρινοί Πίνακες ΑΠοκλειομέ
Προγράμματος Διαμονή
Παιδικές Κατασκηνώσεις
γκαταλειμμένα έτ
πάροχο
ματικά τέθ
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
καίωμα
βολής ένσταση
κόκκινη κορδέλα
ελεσμάτ
στέκονται όρθια
ήμανoης, ώ
ωprνών Μητρώ
Πινάκων
ζοδρόμιο.
έχει αποζημωθe
γγυημένη φύλαξη
Οι Αξιόπιστο
ραλαβή παράδοση
θεατρίνο
ρεα διαπλάτυνση
ρόμου
μόρροπα
ρέουν, ο μονος
ρυμοτομικού σχε
Ο "Πρωινός Τύπος", έχε
ιδιοκτή
ένας άλλος ληθεί έντονα
Κύκνος
ελθόν και δημοσιε
ότητα
ορτάζ σχε
στην πόλη της Δράμας. Το πρόερίπτωση
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα