Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 19.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5776
Εντός διμήνου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤαμείουΤΑΙΙΙΕΔ
Ψάχνουν νέα διοίκηση για να π00χορήσει τις «Ηαυτές πατάτες»
Τα SOS του επιχειρησιακού σχεδίου που υπέγραψε ο Γ. Πιτσιλής
Διασυνδέσεις του Taxis με άλλα πληροφοριακά
Στις 23-34
συστήματα και στο βάθος
περιουσιολόγιο. Με
Μαΐου το 4ο
κάρτες μέσω Taxisnet η πληρωμή των φετινών
Posidonia Sea
φόρων εισοδήματος. Τα SOS του επιχειρησιακού
Tourism Forum
σχεδίου που υπέγραψε ο Γ. Πιτσιλής
Το 4ο Ροsid
Sea Tourist
Forum με θέμα "Αναtrτώντας
Το ηλεχτροwώ περιουσιολόγιο έχει πλασαριστεί
νέες στρατή ικές για
θαλάσ.
ρούς (από πολιτικούς) ως το μείζον όπλο για
ρισμό
στην Ανατολική Μεσόγ
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κοντεύουν
πραγματο
23-24
δεκαετία οι σχεδιασμοί 2οι θα παραμείνουν στα χαρΜαίου 2017
Μέγαρο ΔιεθΑλλαγές στο ν/σ για
τιάγια λίγο ακόμα Οπως προκύπτει από το επιχειρηνές Σ
νεδριακό Κέντgο Αθησια ό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αgχής Δημοσίων
ΕσόΗ φετινή
διοργάνωση προτο Ειδιχό Μισθολόγιο
κορυφαίες
δων το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με την υπογρα
κότητες από τις σημαντxότε
φή του Διοικητή Γιώργου Πασλή, το έργο θα είναι
τον ένστολων
ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό τον Μάρτιο όπως η car
al Corp, η Royal
του 2019
Caribb
η Crystal
η MSC C
Pullm
Cruises,
η Aza
Club Cr
Celebrity Cruises, η Celestyal
ηstart up, Virgi
Νέα σύσταση στην Ελλάδα
Voyages. Το 4ο Posidonia Sea
Tourism F
ργός Ναυτιλία
για την Καθυστέρηση στις
Νησιωτικής Πολιτικής,
Κουρουμπλής
η Υποugγός
Τουρισμού, κα Ελ Κουντουρά
πληρωμές Δημοσίου
μμετέχ
ως ομοMe σημαντι%ές το
σημεία
ήσεις,
ητές ο Υφυπουργός Ο
θα φτάσε
στην Βουλή
νομοσχεδίου
Αντιπρόεδρος τη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕ για
λέμηση
αφορά,
νέο ειδικο μισθολόγιο
Σώματα ΑσφαΝέας Δημοκρατίας
κάλεσε σήμερα τις ελληνι:ές
λείας
τους ένστολου
γενικότego, όπως μεταδίδει
gγός Ναυτιλιας, e- Αδ. ΓεωρAοχές να προσαρμόσουν την
μών στις εμποyές συνοdγιάδης.Και
φετινό φόρουμ
δηγία 2000/35 ΕΚ
εθνική ομοθεσία με την
Οι αλλαγές έγ
μετά συνάντηση της
λευταίας
φαλής οργα
μμετέχ
ή οδηγία γ
όπως τροποποιήθηxε με
με εκπροσώπους
yachtπολέμηση
οδηγία 2011/7 ΕΕ)
θυστερή
υπηρετούντων
ναπληρωτής υπουργός Πο
μεγάλων λιμα
I Επιτροπή
Πολίτη, Νίκος Τόσχας
ις πληρωμ
νιών, όπως CLIA Europe,
πίσης, ότι λαμβάνει υπόψη
Δημοσίου
μπορικές
oαναπληgωτής υπουργός,
δεν δέχτηκε την απαίτηση
MedCrui
Ports
συναλλαγές
την πρόσφατη νομολογία
νομοσχέδιο, ωστόσο
Holding, Is
Port, Αοχ
Στη συμπληρωματική πg
χετικά μ
δικαίωμα προμαζί
μφώνη
Λιμένων Κύπρου
imκή επιστολή της σφαγής
σημείων.
από όλους
τομείς της
τgος τις ελλην
Αρχές, η
διxαιώματα επί τό
θαλάσσιας
τουριστικής
Επιτροπή αναφέρει ότι παρ
tημιώσεων
ηχανίας της Α
ατολικής Με
βιάζονται
οι οδηγίες της
γείου