Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

19oC, 12.00

23oC, 8.00 μ.μ.

18oC - Υγρασία 60%-84% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:11 - Δύση ηλίου: 20:32

€0.60

ÊáôÜóôáóç ðïõ ðáñáôåßíåôáé åðß Ìáêñüí!

Ô

ο πολιτικό πείραμα Μακρόν θεωρείται πρωτότυπο. Περιγράφεται ως η κίνηση που υπερβαίνει την καθιερωμένη πολιτική γεωγραφία
της Δεξιάς και της Αριστεράς. Συμβαίνει στη χώρα, που κατά μία εκδοχή είναι εκείνη που γέννησε αυτήν τη γεωγραφία ως το προϊόν ιστορικών, κοινωνικών συγκρούσεων και των ανάλογων πολιτικών αποκρυσταλλωμάτων, που γοήτευσαν και πάντως επηρέασαν ολόκληρο τον Πλανήτη. Τέτοιου είδους «άσκηση» όμως είχε προηγηθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή, μετά τις διπλές εκλογές του 2012.
Είχε προηγηθεί το 2ο Μνημόνιο τον Φεβρουάριο επί κυβερνήσεως του επίσης διακεκριμένου, αν και πιο σιτεμένου, τραπεζίτη Παπαδήμου, κατά την ψήφιση του οποίου αυτομόλησε ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Μ. Κεφαλογιάννης. 3 >>

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4413

ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΗΡΑ ΤΟΥ DURRELL ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ

Ç ëåçëáóßá ôïõ, áðþëåéá ãéá ôçí ÊÝñêõñá
Κατά της επένδυσης στον Ερημίτη τάσσεται η Lee Durrell (φωτο), χήρα του
Gerald Durrell, Βρετανού φυσιοδίφη και συγγραφέα των βιβλίων στα οποία
στηρίχθηκε η δημοφιλής βρετανική σειρά The Durrells, με επιστολή της προς
τον Αλέξη Τσίπρα. 16 >>

Ìßëçóáí ãéá
ôá êáôáëýìáôá
ôýðïõ Airbnb ìå
ôçí ÊïõíôïõñÜ
ΑΘΗΝΑ. Συνάντηση του Βουλευτή Κ. Παυλίδη με την Υπουργό
Τουρισμού Έλ. Κουντουρά και τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Π.
Κατσαρό έγινε χθες.
6 >>

Áðü ôï ÅÓÐÁ,
Íá ìðåß öñÝíï óôá
íÝïò áîïíéêüò
áíïéêôÜ ôïõñéóôéêÜ
óôï íïóïêïìåßï
ëåùöïñåßá, æçôïýí 4967 çìåñÞóéïé
ïé åðáããåëìáôßåò! åðéóêÝðôåò óÞìåñá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίασης ήταν το
áðü
ôçí
êñïõáæéÝñá
πολύ σοβαρό ζήτημα για την
οικονομία των μικρών επιχειρήσεων του νησιού, το
κανονιστικό πλαίσιο
κυκλοφορίας.
7 >>

Thomson Dream - ÅðéâÜôåò: 1.744,
¢öéîç: 07:00, Áíá÷þñçóç: 23:00
Msc Musica - ÅðéâÜôåò: 3.223,
¢öéîç: 12:30, Áíá÷þñçóç: 18:30

5 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα