Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:

Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 220- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5251 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Σάρωσε
τις Γαλάζιες
Σημαίες
Χαλκιδική
Τι συζήτησαν ο έλληνας
Με 486 βραβευμένες
πρωθυπουργός με την καγκελάριο
παραλίες
της Γερμανίας
Στη δεύτερη θέΤηλεφωνική
Τσίπρα Μέρκελ
ΟΙ ακτες
για το θέμα του χρέους
της Ελλάδας
Το μήνυμα των επιστημόνων είναι να μην κάνουμε καθιστική ζωή
Χορέψτε παραδοσιακούς χορούς
και προστατέψτε τον εγκέφαλο σας
Το φεστιβάλ φέρνει στη σκηνή του Λόφου
της Σάνης καλλιτέχνες που έχει συστήσει
στο ελληνικο κοινό, αλλά και νέους
καλεσμένους
«Το ανθρώπινο γλυπτό»
ο Λ. Αυγενάκης
Τα πρώτα ονόματα του Ειδικού Σχολείου
στο Δημαρχείο
στο 25ο Sani
Πολυγύρου
στο Δημαρχείο
58 Πολυγύρου 59
Festival!