Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Εικόνα απαξοσης στον ελληνικό σιδηρόδρομο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 18/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Το πρώτο τρίμηνο η αγορά διαμορφώθηκε στα €428 εκατ.
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Σε πτώση η ελληνική αγορά προiόντων τεχνολογίας
Βορείου Ελλάδος
τηγορία των μεγάλων
Προυπόθεση η συμφωνία για το χρέος
Eurogroup
Με... swap σχεδιάζει
να βγει στις αγορές η Ελλάδα
Μια πρώτη έκδοση 5ετους τίτλου τον Ιούλο εξετάζει η
χώρα, σύμφωνα με το Reuters. Προϋπόθεση η συμφmΟΥΟΥανθρακες ωνία για το χρέος στο προσεχές Eurogroup. Οι πρώτες
σκέψεις για να δοκιμαστεί η «όρεξη» των αγορών και οι
προειδοποιήσεις ότι η χοραδεν πρέπει να βιαστεί.
Η Ελλάδα προχωρήCiti: Η Ελλάδα δεν θα πιάσει τους
σε τον Ιούλιο στην Πρωτηεδο
ση ομολόγου την τελευταα
τρετία, εφόσον οι δανειστές
στόχους ανάπτυξης
διευκρινίσουν τους μακροπρόθεσμους όρους χαλάρωσης του
ελληνικού χρέους κα
Η Ελλάδα προσδοκούσε μια θετική αντίδραση
δείχνουν ένα
ο ήπιο μονοπάτι. Πέρα όμως
μετά τη μεγαλύτερη του αναμενόμενου
από αυτές τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις
παϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπεύφεση το τέταρτο τρίμηνο του 2016
ο οίκος σημειώνει ότι η υποκείμενη ανάπτυξη
ριλάβει τα ελληνικά ομόλογα
σε τριμηνιαία βάση) το πρωτο τρίμηνο, σχο
είναι πιθανώς μόνο ελαφρά θετική σε αυτή τη
στο πρόγραμμα ποσοτικής λάζει η Citi, με αφορμή την εμφάνιση αρ
χαλάρωσης
Τουρισμός από
ητικής πορείας της οικονομίας το πρώτο
Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμά ότι ο στόχος του
προγράμματος για γρήγορη επιστροφή σε
piμηνο (-0,5%
Υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία μπορεί να αναθ
ρυθμούς της τάξης του 3% αναμένεται να
ωρηθούν σημαντικά στο μέλλον και να
χαθεί και μάλιστα κατά πολύ
στο Greek Panorama
στη Νέα Υόρκη
ρόλαβε
μαχα άρθρα
εργαζομ
ή της.
ρωτοφανες, βάρβληθεί
ενώσει
ροσφάτω
σταolας
βαρος
ρυθμίσεις, διά
ό την
ρυμαγδό
όμοιές
αγγέάσκηση
Ν. 4415/2016
δείας
δημοκραεξαίρεση
Η πμωρη
αναφορα
κή κή αξιολόγηση γ
μετρω
νομοθεσία
Υπουρ
μας φερNo
γείο Παιδείας,
Πλέον
βέρνηση σπεύδ
λύσεις
δρόμο γ
μετρο κατοχυρωση
για Ελλάδα ποεπόμενο
χειωδών
όλες τις προσταλογες ρυθμίσεις
για χάρη
ές διατάξει
δημόσ
Eurogroup
σχέσεω
δικού
υς νό
λάρχες»
φέρει η