Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΣΒΒΕ: Μέχρι 15/6 οι αιτήσεις άνεργαw νέων στις δράσεις χατ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ.4968 Πμπτη 18.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Γιούνκερ
Κόλιας
Παπαδημητρίου
Υπάρχει
Ολοκληρώνεται η «εξόντωση
«Τελειωμένο» το υφιστάμενο
μεγάλη
των ελεύθερων επαγγελματιων
παραγωγικό μοντέλο
πρόοδος
Ελλάδα
Ολοχληρώθηχε
Την πρόθεση της Κομισιόν
ώστε να βγει η Ελλάδα
ρβολιaά
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πικεφαλής
υρωομάδας
το 41% του αγωγού TAP
ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρ
ου του Ευροποieού Κοινο
βουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη
Μάλιστα όπως αναφέρε
σε ανάρτηση του στο twit
ter, ο Παπαδημούλης, ο
πρόεδρος της Κομισιόν
πρόσθε
πως υπάρχ
νάμεσα σε 89 εταιρείες
μεγάλη πρόοδος
Απονεμήθηκε το «Βραβείο
Και επισημα
παράταση τριετίας
Στέλιος Χατζηιωάννου
στη ζωή
ΤΑΙIM επιχειρηματικό ξείνημα2017»
Ο Sir Στέλιος Χατζηιωά
γύρη, η προπόλη
ιδρυτής τη
asyJet,
λιxός πολτός, αναδειxvύ
ανάλοGroup και του
hropic Foundati
με την φτιxή τοις πgoέλΕ
πλαίσιο της τελετή
ση, αλλά
μοναδικά
Βραβείο Στε
ελληνικά, αγνά χαgαxτηριστικά
απονομή
λιος Χατζηιωάννου.
ιaόξeκίνημα χρονιάς 2017
Ετος από τη MELIRA Greek
ελα- Honey
που έλαβε το ποσό των
ήτριες εταιρειες
TAIΠΕΔ
των €30.000, επτά ακόμα Εταιoeίe
Οι δραστηριότητες σε κάθε μία από τις τρεις χορες που
€100.000
ήτριες, λαμΤο ΤΑΙΠΕΔ
ότι Όπως αναφέρεται
σχeτυή βάνοντας
C10.000
quλοξe
αγωγό
ντος χρονοδιαγράμματος,
η Γενική Συνέλευση
έκαστη
Οι πρώτες παρεντός στόχων, Μαι εντός
παράταση τη
Πρόκeιται για τις
αδόσεις αερίου το Shah Deniz II να πραγματοποuθow
ας λειτουργιας
Agro Know.
εταιρεία που δgα
uπομηφιότητα στη φετινή δ
Ταμείου για ακόμη τρία ργάνωση, μεγάλο
χώρο τη
ήτοι μέχρι 1.7.2020. Η
ηρύχθηκε η
ιο- έρευνας
ία MELIRA Greek Honey η
λογικά
γεωgφοαμογή δέσμευση
γικά θέμα
λάβει η Ελλάδα
νογνωσία τη
Insiders, εταιρεία με
Αύριο σημειώνεται ένας από τα μεγαλύτερα χαι πιο
παράδοσης, δημιουργε
λExτά εξειδ
χρόνος από έναρξη
στρατηγικά έργα
μενες υπηρεσιες
μονοποικιλιακά μέλια, αλλά
κατασκευαστιHών εργασιών %ής (φυσικό ριο) υποδομια σειρά άλλων πgoiόντων με
εταιρεία παραγωγή
για τον Διαδ
Αγωγό μής στην Eugoτη, αναpέρeτο ελληνικό Σημειώνεται ότι μοναδικό
αγνό ελληνικό μέλι. Η
προϊόντων με βάση
Φυσικού Αερίου (TAP), ένα
σχετική
μέτοχος
TAIΠΕΔ
MELTRA εξειδιxεύεται στη
πλέον η ΕΜ νική Ε
ζαχαροπλαστείο
Συμμετοχών
Περιουσίας
προϊόντων μέλισσας όπως η