Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:

Recognized text:
ΑΔΑΕ: Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:pan1983@otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 17/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Σεμινάριο του Ελληνικού τραπεζκού ινστιτούτου
Βορείου Ελλάδος
διαδικασία του
ξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Ποια είναι τα αδύναμα σημεία για την ελληνική οικονομία
ΚΙ όμως κάτι κινείται
στην ελληνική
οικονομια
mΚΑΠΜΕ γsmi. Παρά την ύφεση που δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, ο ΣΕΒ καταγράφει μια σειρά θετικών
TIΚΟΤTTας εξελίξεων τους πρώτους μήνες του χρόνου. Ποια
είναι τα αδύναμα σημεία για την ελληνική οικοΣΕΒ
νομία.
Η αβεβο ότητα που κυριάρχησε
μηνες λόγω της καθυστέρησης 2ης
Αποτυχημένη απόπειρα
της άΚονομiοςonό την ύφεση, σχολήκυβερνοεπίθεσης στην ΤτΕ
φορμή την omo νωση
της ΕΛΣΤΑΤ γιο το πρώτο τρίμηνο της
γιο μήνες της καθυστέρησης
Και τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος
2ης αEjoλά ησης προγράμματος,
βρέθηκαν στο στόχαστρο
κυβερνοεπίθεσης. Σημειώνεται ότι η ΤτΕ ΕΛΛ +1,23% είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο
χακερ πριν απο
Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Καθ
κάποιους μήνες και μετά την τότε επίθεση η
Mo ο ΣΕΒ με αφορμή ανικοium
ημερινή, σχετική απόπειρα έγινε τη
Τράπεζα ενίσχυσε τις ηλεκτρονικές άμυνες
της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο της
γούμενη Παρασκευή, η οποία ωστόσο απέτ
της. Μάλιστα δημιούργησε επιτροπή με εξε
υχε καθώς αντιμετωπιστηκε αποτελεσμαπκά
δικευμένα στελέχη, τα οποία παρακολουθο
και δεν υπήρξε καμία επinτωση στα ουστή
στενό το ζήτημα των κυβερνοεπιθέoεων.
ματα της κεντρικής τράπεζας
ναφέρθη
εταξύ κρίση
Σαφώς, η
ολλές, άλλων
ρόεδρος
ρέψουμ
αλλά τη
Συνδέσμο
ανάπτυξη
όσον αφορά τις χεr
Ελλήνω
Βιομηχα
μαστε,
Θεόδωρος
υτή τη συγκυρ
him 978
ολλές,
Στασινός (ΤΕΕ):
αλλά τη στιγμή
συνταγη σημ
Χειρότερες
βρισκόμ
Στην Πλατεία Συντάγματος
μιας,
Οπότε wομίζουμε ότι
τή τη συγκυρία
θα είναι το κίνημα «δεν έχω
ερώτημα
υτή φοβόμ
μφωνίας
υμπληρωμ
η καλύτερη
θα σή
τήσουμε τη χώρα
να πληρώσω»
κό μνημόνιο
ς χώρας
ροβλεπ
βγούμ
Ευρώπη