Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ
Τετάρτη 17.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5774
Το Σεπτέμβρη η έaθεση Global Oil & Gas ΝΑ Ευoάπης
Κάθετη άρνηση στο τέλος 0,5 ευρώ ανά δωμάτιο
Τη σφοδρή αντίδραση της Συνομοσπονδίας Επιχειρημα- Υφεση το πρώτο
τικών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας (ΣΕΤΚΕ)πυgo
τρίμηνο για την
δοτούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που συ ητείτα
από σημερα στη Βουλή χαι αφορούν στις βραχυχρόνιες
ελληνική οιχο
μισθώσεις χατοιχιών και τήν επ
βολή ενιαίου τέλους 0,5
νομιά
ευρώ ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση στις επιχειρήσεις
Με αφνητιxt πρόσημα
ήθηενοικιαζόμενων δωματίων.
ς τρεις πρώτους
μήνες της χρονιάς, σύμφωνα με
πρώτη
κτίμηση
«Αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει τις σχετικές διατάξεις
ΕΑΣΤΑΤ. Ετσι
τρίμηνο
nι αν δεν υποχρεώσει τους ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοι2017 xάτorroάφε
μείωση
του ΑΕΠ σε σχέση με
ιών να γίνουν επιχειρηματίες προκειμένου να νοιχιά
Αποχρατιχοποιήσεις
4ο ταμη
ζουν σε τουρίστες αxίνητά τους, «θα αλέσουμε όλα
ΠΑΕ πληγώνουν
τα μέλη μας να καταθέσουν τις άδειές τους nαι να
ρίμην
ενταχθούν στο νέο
πλαίσιο αστικών μισθώσεων που
συμπληρών
δεύτερο
τον προϋπολογισμό
χόμενο αoνητwεδ τρίμηνο
επιβάλλεται», ανέφερε προ ολίγου στο Euro2day.gr ο
γνωστό με
πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ Παναγιώτης Τοπούζης
αoνητιxό πρόσημο
τρίμηνο
τά είναι ποσcoΣτις εκδηλώσεις «Ημέρες
ηθουν στις 2 Ιουνίου, οπότε
φηση της
στικής σίας με επιπQόσ9θάλασσας» στον Πειραιά
χεία (όπως
Μαρτίου
πληρωμών
συμμετέχει το ΕΒΕΠ
24ωqu αφότου η ελληνική
βέρνηση αναθεώρη
Προγράμματος Δ
ημοσίων Επενδύ
χείρω την
ρόβλεψη
εχομενη χρονιά την εκπαιδευση.
αυξημένες επιστροφές φόρων φαί
φετινή ανάπτυξη. Στο Μεσοπρδιοργανώ
λούν τις βασικότερες αιτίες για υστέρηση
όθεσμο Ποόroαμμα
Δήμο Πειραιά
δημότες
έπτες της
χαθει μών εσόδων
κρατικού πgούπολογισμού κατά
στη Βουλή ως τμήμα
γασία με φορές
πόλης, όλον
ηλικιών.
τετράμηνο Ιανουαρίου- ΑπρMoυ
πολυνομοσχεδίου, ο πήχης γι
γους της πόλης
«Ημέρες
Το Εμπορι:0 & Βιομηχ
Επιμελητή
Θάλασσας 2017
που ξexι.
Τα προσωρινά
ΓΛΚ για την εκτέλεση
ΑΕΠ έν
νουν στις 24 Μαίου
2αι θα συμμετέχει eveργά 2αL.
ούπολογισμού δειχνουν wτέρηση 411
η τίμηση
λο κληρωθούν
28 αυτή τη χρονιά
ρηση 666
μό. Τ
στό αυτό είναι
Μαtου 2017, ριλαμβά
ον θεσμό για την πόλη
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ
χαμηλότερ
από 50
Πειραιά,
gισσότερ
gβαση 284
ρω στις Επιστροφές φόgω
ίσης μeιαμένη
εκδηλώσεις με επίaεντρο τη στόχο την
της Κομισιόν, η
θλητισμό,
δυνατοτήτων
της δυναμι
ές προβλέψεις μιλού
λιτισμό, τη
λος, την
ής τη
ΑΕΠ φέτος.
νάπτυξη 2,1%