Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τέλος εποχής για το «Les Lazaristes» της Domotel στη θεσσαλονίκη
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 16/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Προβλέπονται έσοδα 2,15 δισ. ευρώ
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
«Αυτόματα» η μεταβίβαση κρατικών εταιρειών
Βορείου Ελλάδος
Ποιοι είναι οι κρίσιμοι διαγωνισμοί
Πρόγραμμα «βρεφονηπιακή φροντίδα»
υπουργείο
Αντίμετρα 20 σ. ευρώ
obank
Eurobank: Θα ρεια
για την Κοινωνική προστασια
Με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την πλειοψηφία των θετικών μέτρων.
ΠΡΟ ΚρισηςεΠΙΠΕiα Τι προβλέπεται για την μείωση της φαρμακευτικής
δαπάνης το επίδομα στέγασης, τα σχολικά γεύματα και
Τα προγραμματα μειωσης της ανεργιας,
Eniσμο στέγασης επέκταση οικογενειακών επιδοματων και μετpo
Αισιοδοξία για συνολική συμφωνία
εταξύ άλλων, το «αντίμετρο» του
από Σαπεν-Μοσκοβlσ
9. Αναλυπκό, το σχέδιο νόμ
προβλέπει εξής
Eni Ομο Στέγασης γα έως κοι
Η μπάλα είναι στο γήπεδο
των ευρωπακων Μπάρ
χωρών. Και πρέπει να εφαρμόσουν αυτή που
600.000 νοικοκυριό που διαμένουν
ήταν από την αρχή μια αναγκαία μορφή εξι
"Οι εταίροι της διαπραγμάτευσης) εξέφρασε μισθωμένη κατοικο ή επιβοσορρόπησης. Δηλαδή την ελάφρυνση, με τον
σαν την βούλησή τους, όλοι, ώστε μέχρι το
ρύνονται με το κόστος
έναν ή τον άλλο τρόπο, του βάρους
Eurogroup στις 22 Μ
να βρεθ
ησης στεγooπαύ δανείου πρώτης
χρέους, επί της ελληνικής οικονομίας και του
ρόσθεσε ο Σοπέν, τονίζοντας ότι η
ρούπολογισμού της», δήλωσε
ο Γάλλος
ση της Ελλάδας συστήθηκε το πρ
πουργός Οικονομικών Μισέλ Σοπέν, από τη
της Παρασκευής, πριν την έναρξη των εργαΤο «CCC+»
Σύνοδο της G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σιών
για Ελλάδα-Σταθερό
Η Ευρωπαική Κενγόδο
νησυχία
ς ΕΚΤ
τρική Τράπεζα
μετρα
Βρισκόμ
oval η συμφωνl
υργών Ο
αδιάρθρμικών της G7.
ώναι αξιόπιστη
ελληνικού
Χυνσης
την Ελλάδ
Ο Κερέ δ
συζητή
θερη συλλογική
βολίες για την
φιλόδοξα προ
πεποίθηση
πρόθεση
Εργασιακά
λήξουμε
ρέσουμ
χρέους
ς χρηματαγορές,
θησυχάσουμ
όχι μόνο από
Χωρίς Προέγκριση
Την 22α Ma
για τη βιωσιμότητα
αυτό μου φα
κή άποψη αλλά
ρος αυτήν
ατεύθυνση
σχέση μ
μέλος τη
νεδρίαση
απολύσεις
ελαστικής επrΤρ
Γαλλικό Πρ
Eurogroup
τή τη
σημείωσε.
πής της ΕΚΤ
εjο, στο περιθώριο 22
ραγματ