Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σήμερα
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣΙΑΡΥΣΕΩΣ 876
Οι μυστικοί διάλογοι Υψίφωνο
για θραχη χαί"Ιμβρο
Τα παoασapιαToέτρα-Ερντογάν στο Πεavo
Το ύπουλο παιγνίδι
με την εθνική μνήμη
Η σκοπιμότης των διαρροών
τών φακέλων
Tri ημέρας
Καίπολύμαύρο δάκρυ
Διαβάστε άgθgα
ήλύση-