Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
4 ΜΑΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28ο AP ΦΥΛΛΟΥ1.330
Αριστεράς
Αντιδραστικό
διωκόμενη ηΑριστερά
μνημόνιο κα
στην εκπαίδευση
00000
Συσσίτια τάζει
ο Αλ.Τσίπρας
νεολαία τινάζουν τη oκόνn της.
αγούς με πετραχήλια
τάζει για την παιδεία
Ταξικές συγκεντρώσεις
ην υγεία ο Αλ.
Τσίπρας την ίδια εβδομάδα
χώρους δαuλrνος,
που καταθέ
στη Βουλή το
σε Μουσείο-Πολυτεχνείο
τέταρτο επαίσχυντο Μνημό
VIO. Eτο
στην πανηγυρική
επίσκεψη του στο Υπουργείο Τctdptr.Μmprin2απ τmpto
Καμάρα τηνΤετάρτη
Παιδείας υποσχέθηκε να emo ΓΣΕΕ. και αναβάθμιση» του σχολείοu,
ΑΔΕΔΥ
γνωστή της
an00ίωποντας ότι αυτή θα
γίνει με εκπαιδευτικούς που
θα συνταEtοδοτούνται στα 67
τους χρόνο,
Επίσης υποσχέθηκε ότι από
τη σχολικά γεν
του χρόνου
ματα (για την ακρίβεια,
είναι
σε άλλους 300.000 μαθητές.
Αυτό όμως που φαίνεται σαν Θέμα
δώρο είναι στην πραγματικόΣυνέντευξη
Η νέα εποχή της διαπλοκής
τητα ομολογία αποτυος, Κα
θώς δείχνει ότι εκατοντάδες
Χιλιάδες οικογένειες δενείναι
Από τους αmitΚούς
σε θέση να προσφέρουν ένα
στρατούς
τους πολιτικούς λόΧouς
στα παιδιά τους.
κα από τη διtΚδίκηση του
υπελλου μapιτο Mega,
παλιά νέο διαπλοκή
από την άλλη επεκτεiνει το
ορμούν για την αρπαγή
του δημόσιου πλούτου.
Τουλάχιστον να μη λimoθU
0pόλος ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ,
ΛΕLΛΑ ΧΑΛΕΝΤ
μούν REIδιά από την πείνα.
κινεζικοί δράκοι και
Το «σχολείο ποιότητος και
ησφραγίδα της
Οι απεργοί πείνας
τητας» και η εντεινόμενη
tότητα είναι πράγματα
βατα, όπως καλά γνωρίζουν
Μ. Παπαχριστούδη
γονείς και εκπαιδευτικο.