Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 13- ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26800 ΕΤΟΣ 88ον
Ενίσχυση της
Δεσμεύσεις με συγκεκριμένα
συνεργασίας
Ελλάδας
Κίνας
μέτρα ελάφρυνση του
με το βλέμμα στο
για την μέλλον
χρέους ζητά το ΔΝΤ
ς ήχους του «Ζορμπά» έγινε
δεκτός ο Αλέξης Τ
ο Πανε
Οι Ευρ
την άφιξή τη
η Λαγχάρ
της Ελλάδ
επισημαίνοντας ότι
η ελάφρυνση
Κέντρο Ελλη
ριθώριο τη
ακόμη τη δέσμευση
ν χρέους της Ελλάδας
Σπουδ
λος ορ
της ομάδ
χρέους.
για μείωση
ε από το Μπάρι η
παραιτη
7 (G7
την ελληνική φοιτητές
φοιτη
Το Διεθ
ή διευθύντρια τ
Διεθνούς Ν
ριες που
zρατούσαν σημαίες τ
Το ΔΝΤ έχει θέσ
όρο για τη
άσχει χρηματοδοτι%ά
ν, Κριστίν Λαγκάρντ.
ή χορωδ
ρο γραμμ
ό πρόγραμμα αν προη
Ελτίζ
ραγούδη
ίσης στην ελληνική,
τη δέσμευση
στη μ
α «αξιόπιστη
ριμένοι σε ό
Την Πέμπτη
χελιδ
Μίκη Θεοδωράκη
της Ελλάδ
για τη β
χρέους»
υς όρο
λάφρυνσης του
Στην ομιλία
ο πρωθυπουργός, με
ο διέψευσε ό
χε δηλώ
ρόγραμμα βοή
ραιτη
λετή θεμελίωση
μμετοχή
του σε αυτο
Ουίλιαμ Μάρεϊ.
φορμή τη
νχάριστη
τις αρχ
ιστημ
τα πράγματα «δεν
ων Γλωσσο
ξιχό πα
α φημισμένο χαι ιστορικό
η Ελλάδ
δύο χώρ
γραφικά μακριά, συνδέ
αλληλ
μησης. Οι δύ
otτίδες αρχαίων
λιτισμ
θυνση
την ίδ
συνεργ
βλέμμα στο μέλλο
Διασφάλιση της
ου γίνο
ανταγωνιστΙΚΟτητας
Υπέρ τη
του ευρώ πα1Κού
ρεσης λύσης με
τρα ΠεΖΙΚΟύ
χρι τις 22 Μ
συστήματος Ζητα n
Ευρωπαική
Τραπεζική
Πιθανή συμφωνία στις 22 Μαiου για τον Μοσκοβισί
Ομοσπονδία
Σημαντική ολοκλήρωσ
Την εύλογη
του ότι μ
ραίτητη πρ
για μια συμφωνία έως τη συνεδρίαση τη
των νομοθετικών μέτρων για
την Ελ
α επιτευχθεί συμφωνία γι
γή», δήλ
Μοσχοβ
ς χώρες μέλ
η συνεδρ
η του Ε
αρκετά θ
6. Δεν έχουμε φθάσ
group
ροφανη
εξέφρασε ο Ευρωπαίος Ε
υπαρχ
όχος. Οχι
Ερωτηθ
για την Κ
ιόν, αλλά γ
ην υποστήριξη Μοσκομισί.
Τη δέσμ
Από το
η στολή
θεσμώ
Εξοδο στις αγορές θα φέρει n
υ ευρωπα%ού 2εχτημένου μ
την Αθήνα πριν από δ
και υπεύθυνης χρηματοδότησης
ελάφρυνση του χρέους
μάδες, μ
ι λόγ
του χλίματος στις συνομιλίπιβεβ
ν οι ευρωπ
μίξω ότι μπορ
να ειμαστε εύλο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπ
πεζες
λύνουν υψηλόβαθμα κυβερνητι%ά
σιόδοξοι ότι μπορούμε να έχουμ
Συμβουλίου της Ευρ
Τραπεζικής
ην Αθή
προσθ
ρχίσει τις αγορές ελλη
ητική
δίας (ΕΤΟ
η Μάλ
λο: «Η Ελλάδα βλ
μολόγ
πό τον Ιούλ
συμφωνία, στο Eurogroup στις
δοση ομολόγ
δοξίας γ
λληλα μ
βία στην τηλεόραση
Από την Ελληνική ενωση Τραπεζών
ά με το χρ
ρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση
μφωνα σχ
ορείου Bloomberg
ό το Μπάρ
Πρόεδρος της, χ. Ν
φέρει δημ
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γ
μα της W
της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηχε η σύ
Καραμούξ
η Γενική Γραμμ
η WSJ, η γ
ηγή με
δος της Ομάδας
7 (G7
Χαρούλα Απαλαγ
η. Μετά
ή διευθύντρ
ρας τη
το, η
Εργαξ
Η Κομ
δρίασης η Ομ
ου (ΔΝΤ), Κρ
λλάδα θα μπορ
ροσφυγ
θετική. Πιστεύ
ΔΣ της ΕΤΟ χαιρε
στίν Λαγχάρντ, χαι η Γερ.
μβριο, δη
λιο ή
γορές
ρα εφαρμόζουν
μεταρρυθμ
την χαλάρωση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα