Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 13- ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 220 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5249 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΏΝΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚOUZINA 2017
απήχηση
Και συμμετοχή
όσο ποτέ!
Αρχίζει στις 15 Μαϊου
στην Αρναα
Συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών
τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων
Ειδικό Σχολείο
θα έχει στην Κίνα ο πρωθυπουργός
Στο Πεκίνο
Πολυγύρου:
ο Αλ. Τσίπρας:
Διάκριση Silver Award,
«Ενισχύουμε
στην Κατηγορία
Τη στρατηγική
«Δεσμός με
συνεργασια
την Κοινωνία»
Ελλάδας-Κίνας»
Δήμος Πολυγύρου:
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Ανακύκλωση λαμπτήρων
Μητέρες ηρωίδες της διπλανής πόρτας
Τα παιδιά τους είναι στην αγκαλιά του «Μαζί για το Παιδί»
Συνάντηση του
Γενικού Πρόξενου
της Βουλγαρίας στη
Θεσσαλονίκη με τον
Α. Τζιτζικώστας: «Δεσμεύομαι
Αντιπεριφερειάρχη
ότι όπως η Περιφέρεια ξεκίνησε
την ανασκαφή στην Αμφίπολη,
Χαλκιδικής
έτσι και θα την ολοκληρώσει