Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ 20
Παγκόσμ
Ο Γιάννης Μπύρος
εκlνουν σήμερα
Ράμα.
Νοσηλε
Λιγότερο
συζήτησε με τους
οσηλε
οι εκδηλώσεις
εδο υγείας
Η προσφορά των κατοίκων
χαμηλότερ
ποδοσφαιριστές
Συγκέντρωση υπογραφών αναβίωσης της Μάχης
του Ν. Δράμας
για δύο μήνες στο
του οχυρού Ρούπελ
Νοσοκομείο της Δράμας Συμμετοχή του Ελληνικού
για την ανέγερση
Ερυθρού Σταυρού Δράμας
Σε μία κλινική 60 ασθενών
νέων διδακτηρίων
με την παρουσίαση διοράματος
αντιστοιχούν 2 νοσηλευτές
σελ 3
σελ 5
σελ 8
σελ.7
Παραιτήθηκε ο επικεφαλής
Πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαίρα σημείωσε
της δημοτικής
Η παιδεία στο
η Πασχαλία-Ελένη Μπενιάτογλου από
παράταξης Project
απόσπασμα
παραίτησή
τον Σύλλογο ΑμεΑ Δράμας «Οι Αγωνιστές
δημοτική
άταξης
φαλής
Μαργαρίτη τα
Στη διοργάνωση της 1ης Ημερίδας Στίβου στην Αθήνα
υπάρχει δημοκρατία,
βλήδη
βεραθλητών
νήσεις παραματίζονται
αθλητ
όλη την
λλάδα, διεξήχθ
φετινή
τίβου
διοργ
Δράμας κ. Βαγγέλης Καλφ
η ΕΟΑΜ ΑμεΑ (Εθνι
Ομοσπονδία Ατόμων με Αναmpες)
ξετάσ
ού Συμβο
ύν αμ
η οποί
θηκε την Τ
προέβη στη λήψη της συγκεκριμένης
τάρτη 10 Μαίου
αγνοού
Κεντρικό Ολupup
όφασης λόγ
uξημένων επαγγελμ
της Αθήνας.
την Η
αθλητές
σημερα; Από την πρώτη
μμετείχ
μνασίου μέχρ
λλήνια ρεκό
λόκληρα χρό
μην υπάρ21 M
αξιολογ
της αθλήτριας
Αθλητικού
ας, Η
Ημέρα Μνήμης
Συλλόγου ΑμεΑ Δράήτριας
Οι Αγωνι
Πασχαλί
της Γενοκτονίας
Ελένης Μπενιατογλου, στη Σφαρ
των Ελλήνων του Πόντου
στην κατηγορία 35 U20
τώρα έρχετ
Η Πασχαλί
μετείχε
λέει πως
στη φ
Γελβεράδη,
της σφαίρας
ο Λοζορος Μοργκ
άλληλα ήτα
μετείχε ο Σύλλογος
ανεπιστήμια: Χωρίς αξιολόΟι Δρ
στη συγκεκριμένη διοργάνωση
Σύλλογο Γραμμένος αΗ Ειρήνη
Φυσικά όχι ενδοσχολικές φαντάζο
άλληλα, στην Ημερί
ε αποτέλεσμα να δημιουργούνται προσ δοdες για καλύ
κδηλώσεων χώρίζετα
άλλοι Δραμι
θλητέ
υς αA
τερες μελλοντικές επιδ
αξιολογικό
Δημήτρη
Πασχάλης Μ
λημα της ΕΟΑΜ ΑμεΑ
πάλι εξετάσε
εολαία.
Γνωριμία με το μεγαλύτερο δάσος της χώρας-700 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Μεγάλη εκδρομή της Ελληνικής
ματίζ
30πμ. ΔεΕiωση
τώρα ψ
ετσι δεν
ιστήμονε
τεχνίτες.
Ορνιθολογικής Εταιρείας
Μνημείο
μπαίνει κάποιος
ήμια χωρίς
αξιολόγηση
στην Ελατιά της Δράμας
gαηλίδη Διδάκτορα
Ελληνοτουρκικές Σχέρον τους
Ψύχας στον Π.Τ.»: «Δράσεις για φωτογράφηση και παρατήρηση πουλιών
ημιουργεί άμιλλα.
εκδήλωσης
Χρειάζεται αξιολόγη
σχολε
Κεσαπίδης Λύρα, Καλούσης Κωστ
Μείζον θέμα για την Ορνιθολογική η ανάπτυξη του οικοτουρισμού»
καθηγητών
μαθητών
την αλή
δρομή
Δράμα
δεύουν
άς προγραμματίζει η Ελλημέτριους
κη Ορνιθολογική
έως τις
της αξίας, δεν εί
Σκοπός της
αμης αυτής,
περνάει
είναι ώρα να αξι
πρόγραμμα
είας με
σύνη, αξιο
διαρκή αξιολόχιλιομέκυρίως για
γηση.
ωραιοδάση
Οι Αξιόπιστο
γγυημένη φύλαξη
ραλαβή παράδοση
θεατρίνο
νός Τύπος
Ελληνική
Κύκνος
άς ότι
δρομή
Ελατιάς, έχει
εκδρομή γι
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα