Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 13.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5771
Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμιχό
Συνάντηση ΣΕΠΕ με Αντιπρόεδρο Ε.Ε. Andrus Ansip
Δυστυχώς πλέον από το «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο «κίνημα δεν έχω να πληρώσω»
Οι εποόσωτοι των επιστημονιχών φορέων της
χώρας τόνισαν ότι η κυβέρνηση μέσα σε 4 μόλις
μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ έρχεται χαι αιξάνει
οι απολύσεις
έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που
4 διοικητών και
υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστwo
αναπληρωτών
Συνάντηση για το συντονισμό των επιστημοwών
ναι νοσοχομείων
επαγγελματικών φορέ
ων κατά των νέων ρυθμίσε
Μείωση φόρων και εισφορο
για το ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το
rτμήμα του ΣτΕ οι απολύσεις
σύνολο των ασφαλισμένων χαι οδηγούν σε χατάρρευ
εσσάρων δ
ζητούν ΝΔ-ΟιχονομιHό
λπρωτών διοικητών Χοατιxών
ση το ασφαλιστικό σύστημα, πραγματοποηθηχε σημε
μείον
ρα στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλά
Επιμελητήριο
2015 με αποφάσεις
δας, αναφέρεται στην ανοxοίνωση του ΤΕΕ
Τού Υγείας Ανδρέα Ξανθού
Παύλου Πολάκη
Χρυσανθακόπουλο,
τη διοικητή
*χημείου Ελευσίνας «ΘQιάσ
Σύγχρονες Enix
Σύγχρονη Ελλάδα
Γεώ γιο Γεωργιάδη, αναπληφωΤτΕ: Πτώση €300 εχατ
τή διοικητή
Γενικού Ν
ΟΤομeάeος Οικονομικών της Νέας Δημοnοατίας, β
μείον Πειραιώς «Τζάνειο»,
λευτής Φθιώτιδας
Χρήστος ΣταΕΚούρις (φωτ.), μαζί
Αντώνιο ATrελαφας,
στη χρηματοδότηση
με το
Εθνικού Κέν
τη διοικητή
λο Beσυρόπουλο, βουλευτή Ημαθίας
Θεόδωρο
τρου Αποχατάσταση
Αττικής
Φοgτodxη, βουλευτή Εmxρατείας,
των τραπεζών από ELA
Γρηγορίου
Αναστά
με τις διοικήσεις φορέων της
μίας, προ μαδιοικητή
Πέμπτη 11 Matου, την τέταρτη
σήμερ
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός
Οικονομικό Επιμελητήριο Ε άδας
Οφθαλμιατρείο Αθηνών- INA
Ο δανεισμός
λληνιxών
ευρώ από 42,4 δ
ευρο στο
Ο.Ε.Ε.
χανισμό τέλος Μαρτίου
Οπως σημειώνετα
ση της Νέας Δημοxg
τoατetών από
ίας, στη συνάνmpη εργασίας
Προεδρ
Το Γ τμήμα
ΣτΕ εΝέδωσε 4
Η εξάρτηση
λληνι
Πρόεδρο
Ο.Ε.ΕΚωνσταντίνο Κόλλια,
ELA) μειώθtre.
αποφάσεις με τις οποίες
ζητήθη
απασχολούν το Emμεληmpι
δεκτές τις προσφυγές
ότώς η φορολόγηση
η εξοντωτική αξηση
σχέση με
σταθερά από
λεύθεg
μίνα, σύμφωνα με
ρασμέν
ασφαλιστικό
σφορών
η Τράπεζα έτους, όταν ΕΚΤ
της διαρροής
στο εξωτερικό νέ
δημοσίε
φαινόμ
Υπενθυμίζεται ότι
στημόνων, η mpρBAοκή της τοαπεζικής χρημα τοδότ
της Ελλάδας
σμένο Μάρτιο
ίδιο Τμήμα
ηοκ στην παοαματική owονομία η αδυναμία προσέλξανά πρόσβαση στη φθηντ
ΣτΕ αan
Οπως μεταδίδει το Reute
χρηματοδότηση τη
τεντgι
απολύσεις διοικητών
τη χρηματοδότηση
ληρωτών διοικητών δημοσίων
42,1 δ
μείων