Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ροειδοποίηστ Παπά σε ΕΣΡ για τον διαγωνισμό τov τηλεοπτιχ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00E Α.Φ. 4961 Σάββατο 13.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Toon αλά τος:
Ε.Ε.Ε. I
υπάρχει ρήτρα
Αλλος ένας ιστότοπος της Eldorado στη
Στα 6.250 ευρώ το αφορολόγητο
αίρεσης στο
για τους άγαμους
μαύρη λίστατης Επιτροπής Παιγνίων
νο με τα
μέτρα
oεντ μετρα της
μφωνίας δ
βάνει καμία ρήτρα αίρεση
Ελλάμην εφαρμόσει τις
φοgολόγητο.
εταίροι ό
της Ελλάδα Wyndham
μοσχέδιο μ
αντιμετρα ρητρα αίρεσης, ότι
δηλαδή
δεν πάρουμε
δεν εφαρμόσουμε
μέτρο», επαν λαβ
μπραξη μεταξύ των δύο πλευρών
στη Βουλή
«Πράσινο φως» από
ΠρωτόΚολλο συνεργασίας μεταξύ του
Κομισιόν στην εξαγορά του 24% του
ΤΕΙ .Μακεδονίας απς εται ας
ΑΔMHE από State
«ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝΑE»
Υπογραφή Πρωτοκόλλου
Συνe- πλαισίου με συγxexριμένους
ργασίας μεταξύ
ΤΕΙ Κ στόχους
αντίστοιχα
Μακεδονίας της εταιρίας δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέρeΕΡΜΗ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ.
ιδιώEουν
ομένου ITA, πραγμαλοποή
Πέμπτη 4 μέρη, κα0ώς
ΑΔMHE
Μαϊου, στην έδρα
ΤΕΙ, πρωτοβουλιών ενδυνάμωση
στις Σέρρες όπως αναφέρ
δημιουργίας δεσμών
σχετική ανα κοίνωση
τοπικών φορέων με αxαδΗ Ευρωπα 2ή Επιτροπή
ημαtκή κοινότητα.
σήμερα τη συμφΟ πρόεδρος
του Τ.Ε.Ι. Δημήτg24%
της Πασχαλούδη
Όπως αναφέρεται ρητά
ιρείς αναλαμβάνουν τη λειτουργ
δυο ΕΕ
Οι διο
ΑΔMHE από τη
σύμβουλος
δοχείων στο Λουτρά%, τον Wyndham Loutraki Poseidon
State Grid
την απόκτηση
νού ελέγχου
ΑΔMHE
τη συμετοχή και των δύο Ramada Loutraki Poseidon. ΤΙ παροχές προσφέρow τα δυο
λληwό δημό
ξενοδοχεία
ugώνει τη μερών θα
εταιρία
σύμπgcιξη μεταξύ
μεις αμοιβαίου με τη συγχρότηση Ειδικών ΕτιΤο ξενοδοχ
με ιδιωτική
Poscid
Οπως αναφέρει.
σχετική
δύο μέρη
με σκοπό
τροπών από
Resort Hotel θα διαχωριστεί τtwoύξι
το Ramada
η Κομισιόν
πεδία συνερθέρετρα
νόμενη
Loutraki Poseidon Resort,
λαπλασιαστιχά οφέλη
στο γασίας
σε συγκεκριμένους
Εξαγορά δεν εγείρει θέμ
Wyndha
λιaά 196 μπανπλαίσιο της αμοιβαίας επιχeτομείς
νού ενδιαφέροντος,
στρεβλώ
Poseidon, το οποίο διαθέτει γκαλίου euι σουίτες.
λούς στvegγασίας
στη συνέχε
υπάρχουν gutόν.
%αθώς δ
107 σουίτες, μεgwές
αλήρεις ή κάθετοι
ο του συrxexgιμένου μορφή Προγρα
Σωμαδεσμοί στις δρασmpιότητε
Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας ωνίας
αποτελεί η δημιουργία ενός