Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26799 ΕΤΟΣ 88ον
Suddeutsche
Τελεσίγραφο ΔΝΤ: Το Ταμείο θα
Καρφιά»
χρηματοδοτήσει μόνο με
Zeitung για
Σόιμπλε: Αβολα
αξιόπιστη λύση για τη
θα νιώσει στο
Washington Group
βιωσιμότητα του χρέους
που θα συznτηθεί
το θέμα των
ελαφρύνσεων για
την Ελλάδα
Διεθνές Ν
Αβολα θ
δεν θ
η γερμ
α στην εμ
ρογραμ
Washing
ροηγουμ
μίες της Ευρωζώνη
μεγαλύτερες
διεθνείς δ
ς θα δ
τει μ
ελαφρ
το ζήτημα τ
τρατηγική
ην Ελλάδ
Ο Ευρ
ός Μηχ
σμός Στήριξη
σήμανση αυτή
ΣΕΒ: Στο
ληρωτής
χαμηλότερο
επίπεδο της
Murray
Τσότρας, με τη γ
ή διευθύντρ
ιο ταχτιχής ενημέρωσης.
γμένων χωρών (G-7
ου θα πραγ
πρόσφατης
ΔΝΤ, Κρ
ά τη διάρ
Λαγκάρν
ζήτημ
Μπάρι τη
θα συζητηθ
ντηση
ιστορίας
στην Κί
η σύνοδο
ά πιο
ργος, Αλέξη
αΠΟ ταμίευση των
«Καλύτερες μέρες» για την ελληνική οικονομία
αναφέρει έκθεση της Κομισιόν
πίτεδο της πρ
το χαμηλ
ς οικονομικής ιστορίας μ
ν επιστροφή της ανάπτυξης ε
θα αυξηθεί φέτος κατά 2,1% το 2017
μοχλό ανάπτυξη
μέλλον. Η
ο εγγ
ποταμ
του 2017 επιβεβαιώ
ρινές
άλωση
γεγονος
μικές προβλέψεις της Ευρ
ι αναθεωρημένα
χλό τη
αναπτυξη
μο με τη
αύξηση που πα
ροπής για την Ελλάδ
ροβλέψ
σε σχέση μ
2017, στηριξ
την αύξηση στη
μερίδιο της ιδ
λωσης
Στην έκθεσή της για την Ελλάδα μ
σχόληση. Υπό τη
περασμένου Φεβρουαρίου
ρούπόθεση ότι η
του ΑΕΠ, σημαίνει ότι ξ
αλύτερ
δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσ
με 10,6 δ
ρω παρ
μενο δη
θεση της η
χείρημα
η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προβλέ
Επιτροπή, η
βελτιωθ
ό ΑΕΠ της Ελλάδα
συγκρατημένη, λόγ
ρήσεων στο κλείσιμο της δεύτερη
Οι φιλόδοξες μ
ρρυθμι
Ν. Παππάς ΕΣΡ: Τα πάντα έτοiμα
ξιολόγηση
ρογραμμ
προς Επιση
τι ανάκτηση στόχο
ογραμμtε στην έnθεσή της η
για τον διαγωνισμό τηλεοπτικών
Επιτροπή. Συγ
της εμ
αναλω
αμένετα
Ελλάδ
ό πλεό
χε ένα δη
καναλιών
νασμα 0,7%
καθώς η δεύτερη αξιολόγηση δεν ολ
2016 (με υπερ
πληρώθη
2017. Ε
ά 3,5%
λογίες
η Επιτροπή
ράλληλα ξεπεράστηκε σημαντικά
έταρτο τρ
γενές πλεό
2016 γ
διαγω
τη θέση
μος για τη
ου 2016, ωστόσο τονζει ότι σε γ
σμα 0,5% του ΑΕΠ
δειοδότηση
αλιών ξεκινήστε. Δεν μπορού
υπάρχο
γραμμέ
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδ
Αυτό το μήνυμα έστειλε, προς τα μέλη του ΕΣΡ
λογίε
υπουργός Ψηφιακής
της Ελλάδ
Πολιτικής, Τηλ
Ενημέρωσης, Ν
ς. Παράλληλα, τ
λλες καθυστερήσεις, προειδο
τα μέλη τ
ραμένουν θετιχέ
μια φέ
5% του
ΕΣΡ ό
ς νομούς
ροπή τον
η βελτίωση
3,5% του ΑΕΠ το 2018
ές πειθαρ χιaέ
ές ευθ
Η πρόβλεψη
τη λαμβά
αιρη ερώτηση του βουλευτή τ
ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο
ΣΕΛΙΔΑ
Uη τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα