Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 20
δρντη
Ιδιοκτη
χή για την στήριξη
Αθλητές
Με μια θεατρική παράσταση έκλεισαν
Ράμα.
ευπαθών ομάδων στην Περιφέρειά μας
οι Ημέρες Εκπαίδευσης 2
Ξεκινά το νέο περιφερειακού
1926. Επισκε
Ο «Πράσινος Πλανήτης» πρόεδρος
πλέον χαρακτήρα
ενθουσίασε τα παιδια
Δίκτυο Κοινωνικής
μιλάν
υπουργού στη
Αλληλεγγύης της ΠΑΜΘ
κατάμεστο από μαθητές Δημοτικών
Σχολείων το αμφιθέατρο
Η αντιπρόεδρος της Δομής
llροσοτσάνη
κα. Γ. εΙράκη μιλάει στον «Π.Τ.»
του Μουσικού Σχολείου Δράμα
σελ 3
σελ 5
ελ. 8
σελ.7
Η υπουργός Πολιτισμού Από την ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. και το ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας
20χρονος αποπειράθηκε
χθες στον αρχαιολογικό
Ανθεκτικότερες θα είναι
να αυτοκτονήσει
χώρο της Αμφίπολης
στην Δράμα
20 χρόνος
ιράθηκε
φπολης πραγματοποίησε
άρτης
Οι κατασκευές στο χρόνο
Πολιτισμού
ιολόγος
Αγίας Βαρβάας.
ξενάγη
έκπληκτα μάτια περαστικ
με μηδενική συντήρηση!
ότι υπάρχει πλέον
θετικό κλίμ
Ημερίδα ενημέρωσης για τον νέο κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος 2016
Θανάση
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ενημερωτική
Οι νέες
παραγωγ
ροδέματος.
κούς, εργολάβου
Ο νεαρός
χείρη
δώσει τέλος
με μαχαίρι, με
σμό τεχνολογίας
της Ακρό
άφερε
ραυματιστεί Αμεσα, δι
μείο της Δράμα
ός Πολιτισμού, μετά
λοκλήμε τραύ
ιλιακή χώ
μήματος Ανατολικής Μακεδονίας
Χειρουργήθηκε. Σύμφ
με πληροφ
Τεχνικού Επιμελ
Ελλάδος.
ίες, ο Δραμινός
ς ομιλητής στην ημερίδας ήταν ο κ. Φραντζής ELμμίζοντ
νδύνου
μείο, με μοναδ
εχνείο
ότερα
όλο έλξη
σμό τεχνολογίας
ρετική διάστα
Την Αν. Μακεδονία-Θράκη
Φραντζής.
επισκέπτεται ο Αρχηγός
από τη
μντμείου με
ές Απρ
νισμό τεχνολογίας
ής. Ο
ης Ελληνικής Αστυνομίας
ροδέματος πετυχαίνουμε μεγαλύαδιακή στήριξη
σκυρόδεμ
Μακεδονίας
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α
όλες τις απατήσεις που χρEaό στην
άζεται χρηματ
αυτά θα έχουν μεγάλη αντοχή
ρως Αργος της Ελληνικής Α
Ο πρό
ράτηγος Κ
διάρκ
αλλάζει ο νέος
Φραντζή
λας, παρέρόπολη
είο Πολιτισμού να προχωρη
Φραντζή
αλλάζει είν
σμό την
ενδιαφέρον
Συνέλευση
δύσκολη εποχή
μηχανικός
μιλώντας
υνδικαλιστικής
σης Α
Μετσόβιου Π
ξης, εξήγη
Υπαλλήλων Ορεστιάδ
διάρκεια ζωής της
δίνει έμφαση
σίες στην
ρύτερη περιοχή
Δύο νέα προγράμματα για πρόσληψη 12.382 ανέργων εντός του Μαίου από τον ΟΑΕΔ
22 θεσεις Κοινωφελούς Εργασίας
wόρδο
ρφερειάρχης
για το προσφυγικό στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
Υπάρχει", τόν
άλλο ένα
10.500 άνεργοι σε ΟΤΑ και Δημόσιο ηλικίας 55-67 ετών
MAΟΥ αναμένεται
Ο Αρχηγό
μοσιοποιηθούν
ναπηρία ωφελούμενου
ΟΑΕΔ δύο νέα προγρά
Ετήσιο εισόδημα ατομικό
Ο Αρχηγός της Ελληνι
ράτηγος Κωνσταντίνο
Αριθμός ανήλικων τέκνων
ην πρόσληψη
αφών με υπηρε
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ύς παράγοντες
διάφο
hot-spots
εων, ενώ συνοδεύεται
δομές φιλοEενία
ων ενικό Περι
Η προσφ
αναμένετα
έδρας
Διευθυντή Α
νες, με οχτάμη
Θράκη
λαο Μενερατη
τραπέζι προσφορ
λούς Εργασία
με μεγάλη επιτυχία. Ο
κυρίες της Μέριμιας Ποντίων
ιών Δράμα
τήρια
ότηση
εγγυημένη φύλαξη
λαμβάνουν
ξύ άλλ
φελουμένω
όντρα στο κλίμα της λιτότητας.
Ένα μεγάλο ευχαρι
με αγάπη σεβασμό.
δασκάλων, νηπιαγωγών, βο
σιάζεται για
δραuλικών, βοηθητικού προσωπικού
ανέργους αρχηγούς
Κύκνος
Κηδεμόνων
δόμων, οδηγών
του Θεραπευτηρίου Δράμας
μειώσουμε εδώ ότι ήδη υπήρ
του της συζ
έργων τη
ένο πρόγρα
έληξε πριν
μερ- πρώτη
ίας με ανώτατ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα