Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 12.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5770
Σύμφωνα με την ετήσια ένθεση της CLIA
Εσοδα 500 εκατ. προσδοeά η Ελλάδα από την %ρουαtιέρα
Παραδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Ιειραιώς
Η άρση των εμποδίων στην εφοδιαστική
Συνάντηση
ΕΜΠΟΡΙΚΟ&
αλυσίδ
και τη νανπηγοεπισκευαστική δρα
Κουντουρά με
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
στηριότητα στο επίκεντρο της συνάντησης του εκπροσώπους αμε
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ προέδρου του ΕΒΕΠ με τον διοικητή της
οιnαwού τηλεο
πτιχού διaτύου
AΑΔΕ. Παραδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ργό Τουρισμού
του Επιμελητηρίου
Έλενα Κουντουρά επισxέφθηΓια τα ζητήματα που δυσχεραίνουν το έργο της εφο- ποι ής παραγο
διαστιχής αλυσίδας χαι της ναυπηγοεπισHευαστιχής
Υής της σειράς μουσ%ών-ταξι
δραστηριότητας, τα οποία απασχολούν τους οι ονομιΟΤΕ. Στα 929 εχατ, τα
rks Li
Concert
κούς φορείς του Πειραιά, συζήτησαν ο πρόεδρος του που προβάλλεται από
το τηλeο
EBEL κ. Β. Κορκίδης με τον διοικητή της Ανεξάρτ- πτx6 δGeτυο PBS στην Αμερική
έσοδα το Q1, πόνο τα χέ
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χ. Γ. Πιτσιλή, στη
με περισσότερους από 200
θεατές,
συνάντηση
Υπουργείου
Συμμετειχ
Στα 38,2
προσαρμοσμένο
Σύμβουλος της εταιρείας
ΟΤΕ ΟΤΕ -0,41%
πρώτο τρίμηνο
νωγής City Dri
Group
el Ca
μαζί μ
άνοδο 4,1%
ετήσια βάση
από τις ΗΠΑ
Ελλάδ
οouοeκήoαiξηση εσόδων 0,1%
άντηση
Σύμβουλο για το 17%
παν η εμπομπή- αφιερωμ
μιάζουν γ
βασικά σημεία
αποτελεσμά
της ΔΕΗ ψάχνει
του δημοφιλούς συγκροτήματο
του ΟΤΕ ΟΤΕ -0,41% έχουν ως ε
Foo Fighter
Αύξηση εσόδ
ομέον νατά 0,1%, παρά
το ΤΑΙΠΕΔ
από την Υπουργό τη συμβολή
ριβάλλον
ταξιδιωτικό σκέλος της
Σταθερή Ελλάδας «Εξηση
%πομπής για την προβολή
EBITDA (+4,3%
προώθηση της Ελλάδας
Κινητή Ελλάδας: βελτίωση τάσης εσόδ
από υmp
Προτάσεις για την αξι
πρότασή
ίες, ισqupή ανcmξη
δα αυτό δεδομέ
ομορφιών τη
ποίηση του 17% που Χατέχει
προγραμματίζονται γιpίσματα,
στη ΔΕΗ ΔΕΗ 0.00%
Η ποoapυξη
Ρουμανία έμφαση στις συνδυαστικές νmpεσίες με
μβούλων
μών επιλογής
(στησε που επέλεξαν
στόχο ενίσχυση θέσης στιν αγοΩά
αφιέρωμα.
Ομίλου σε υποδομ
TAIΠΕΔ) από
TAIΠΕΔ
Παρουσίασε
ίσχυση εμπειρίας πελάτη
σίες γ
πλέξει μέσα από teές
άλλες ΔΕΚΟ
πλεονεκτήματα της Αθήνας
Διατήρηση Tγιούς χρημ
2ονοLuκής θέσης, πgοσοeο
τη διαδι κασία
ξexίνη
μένης της ΔΕΗ
της Αττικής για
μοσμέν
τα 33%
σήμερα με τη δημοσίευση
ΔΕΗ 0,00%, αποτελε
ταξιδ
εμπειρί:
πρόσκλησης
κδήλωσης
πgoαπαιτούμι
Ο σύμβ
συμφωνίας μ
όλο το χρόνο, ενώ αναφέρθη
λος έχει προθεσμία το
στη δυναμική ανάπτυξη
μηνών ώ
να παραδώσει
y-break.