Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
13 05

7

∆ηµιουργία Cluster
Τουρισµού Υγείας στο Μαρούσι

Συµφωνίατρόµου

Κούρεµα
προστίµωνµε
παραδείγµατα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΤονΙούνιοτελικά
στηΒουλήτονοµοσχέδιο

Τι κερδίζουν όσοι
µπουν στο νέο νόµο
του ΥΠΕΚΑ.

1

1+
1

Αναλυτικά
οι εκπτώσεις σε
παράβολα και δόσεις.

Όλες οι αλλαγές
για τις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ

2290€

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
“ΒΙΚΤΩΡΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ

1740

ΡΟΛΟΓΙΑ TISSOT

2

Αγώναςδρόµου
ενµέσωπολιτικού
εφιάλτηγιαΑλέξη

Το όραµα του ∆ηµάρχου, Γ. Πατούλη να εξελιχθεί
η πόλη σε ∆ιεθνές Κέντρο Ιατρικού Τουρισµού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.05.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1002
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

Ποιος είναι ο
Μεγάλος Αδελφός που
επιστρατεύει το υπουργείο.

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

3000

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
€
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

Σελίδες

6,7

250€

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

AΠΟ ΜΙΑ
∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
KRIDERA OPTICS

Κάθε εβδοµάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ µονο 4€ KOYΠΟΝΙ σελ.32

Σελίδα 16

Σελίδα 2

Παράνοµεςµεταβιβάσεις
πολυτελώναυτοκινήτων
εντόπισεηΠεριφέρειαΑττικής

•Τα 3 καθοριστικά βήµατα ως το Eurogroup
της 22ας Μα ου. •Το µήνυµα του Μαξίµου
για την ψήφιση των µέτρων στη Βουλή.
•Φόβοι ότι η κυβέρνηση θα χάσει τους κοινωνικούς συµµάχους της. •Ποιοι και γιατί
λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ.

ΓιατίοΚυριάκος
βλέπειεκλογές
φθινόπωροτου’18
Αλλαγήστρατηγικής

Σελίδα 5

•Το σχέδιο Μητσοτάκη για την
αποδόµηση Τσίπρα. •Πώς τα
υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα
θα σφραγίσουν τις εξελίξεις.
•Τι προβλέπει το σενάριο
της δεξιάς παρένθεσης. •Σε ποιούς κάνει µεγάλο άνοιγµα ο
πρόεδρος της
Ν.∆.

«Όλοιχάνουν
ταλογικάτους
στοΕλληνικό»

Επείγουσα έκκληση δηµοσίευσε η ∆ιεθνής Αµνηστία αναφορικά µε τους πάνω
από 1.200 πρόσφυγες που διαµένουν
στους τρεις καταυλισµούς του Ελληνικού.

Αδελφοποίηση

Σελίδα 8

Σελίδα 14

τωνΟλυµπιακώνσταδίων
ΑθήναςκαιΠεκίνου

Σηµαντική συνεργασία προχωρά
η διοίκηση του Ολυµπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθηνών.

Σελίδα 15