Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3516O •ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Μεταµόρφωση, την πόλη
του πρώτου πολυδωρητή
οργάνων στην Ελλάδα, του
Κωστάκη Μεσογίτη
πραγµατοποιήθηκε το 8ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων
Εθελοντών Αιµοδοτών

>> ΣΕΛ.5

Μεγάλη
συγκέντρωση για
την υπεράσπιση
της ∆ηµοκρατίας
∆ιοργανώνει τη ∆ευτέρα ο
∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας

>> ΣΕΛ.7

Βραβεύεται
ο σπουδαίος
Σπύρος
Γιαννιώτης

Ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης των οικογενειών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, ξεκινά - στο πλαίσιο της Κοινωφελούς απασχόλησης - την υλοποίηση προγράµµατος, για τη στήριξη παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Η δράση θα υλοποιηθεί στους παιδικούς σταθµούς και στην Κοινωνική Υπηρεσία, από
προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
• Παιδοψυχολόγος • Εργοθεραπεύτρια • Λογοθεραπεύτρια
Θα παρέχονται υπηρεσίες:
Παιδοψυχολογική υποστήριξη: Εστιάζεται στην πρόληψη,
αξιολόγηση και την θεραπεία των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι εντός ή
εκτός της οικογένειας, όπως π.χ. το σχολείο.
Εργοθεραπεία: Απευθύνεται σε παιδιά
που παρουσιάζουν φυσικά, αναπτυξιακά, γνωστικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά ελλείµµατα.
Λογοθεραπεία: Αποσκοπεί στην πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, οµιλίας, φωνής και
επικοινωνίας. Μέσα από µία σειρά δοκιµασιών, ο λογοθεραπευτής αναλύει
και αξιολογεί τον λόγο, την οµιλία και
την επικοινωνία του παιδιού - ενήλικα.

Η ναυµαχία της
...Σαλαµίνος

Εκδήλωση του ΑΝΟ
Μεταµόρφωσης στο δηµοτικό
κολυµβητήριο

>> ΣΕΛ.2

Αφιερωµένη στην
επιχειρηµατικότητα
των Σπαρταλήδων
Ετήσια γιορτή της Ενώσεως
Σπάρτης Μικράς Ασίας

>> ΣΕΛ.9

>>ΣΕΛ. 4

Ο επικεφαλής της Α.Κ.Ε.Π. Ηρακλείου
Αττικής, κ. Παντελής Βλασσόπουλος,
συναντήθηκε µε κατοίκους της περιοχής που θίγονται από τη µονοδρόµηση της οδού Σαλαµίνος και κατέθεσε
τις θέσεις της παράταξης στηλιτεύοντας την τακτική της διοίκησης.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπογραφή Ευρωπα κής
Χάρτας Ισότητας των Φύλων

>>ΣΕΛ. 3

Φύτεψαν τα
«∆έντρα της
Ζωής» στην
Μεταµόρφωση

Στήριξη µέσω
πρόληψης

>>ΣΕΛI∆Α 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα