Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4541/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

O υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, ∆. Παπαδηµητρίου,
(αριστερά) ο αν. υπουργός Παιδείας
(αρµόδιος για θέµατα έρευνας και
καινοτοµίας), Κ. Φωτάκης (κέντρο) ο
αντιπρόεδρος της Ν.∆., Κ. Χατζηδάκης
(δεξιά), έχουν προσκληθεί και
αναµένεται να δώσουν το «παρών» στη
συνέλευση του ΣΕΒ, από την πλευρά
του οποίου θα µιλήσει ο πρόεδρος
Κλεοµένης Μπάρλος (φωτό δεξιά)

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΤΟ «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ»

Επί τάπητος τα κρίσιµα
ζητήµατα της οικονοµίας
/ ΣΕΛ. 7

ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Ο Τσακαλώτος
«αδειάζει» Τσίπρα
∆.Ν.Τ.: ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
/ ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΥ∆

40 αστυνοµικοί
για εννέα
κρατούµενους!

ΠΑΤΡΑ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Στο δρόµο

64 εργαζόµενοι
Φόβοι για τις
Υπηρεσίες
Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού

Πολιτικές κόντρες
για την απόφαση του
Ελεγκτικού για τους
συµβασιούχους
/ ΣΕΛ. 9

/ ΣΕΛ. 3

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤ. «ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ»

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τιµή στο Ολοκαύτωµα
των Καλαβρύτων
/ ΣΕΛ. 4

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΑΠΑΝΩΤΑ χαστούκια δέχεται η κυβέρνηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που βάζει, µε τις αποφάσεις
του, τάξη στις παλινωδίες της.

Σοβάδες
«προσγειώθηκαν»
σε αυτοκίνητο!

«Θα χαθούν δύο συντάξεις µε το νέο Μνηµόνιο»
«ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.
/ ΣΕΛ. 8

ΞΕΚΑΡ∆ΙΣΤΙΚΗ ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

/ ΣΕΛ. 3

«Από τον θάνατο
πηγάζει η ζωή»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΕΣΡ: Από 9
έως 11 οι άδειες

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

/ ΣΕΛ. 2

/ ΣΕΛ. 15

ΣΠΟΡ

«ΕΦΥΓΕ» Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πένθος για
τον Βασίλη
Γεωργίου

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ (5 µ.µ.),
ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
/ ΣΕΛ. 27-35

C M
Y K

Η ΑΠΟΦΑΣΗ που κρίνει αντισυνταγµατική την προωθούµενη, για ευνόητους µικροκοµµατικούς λόγους,
µονιµοποίηση χιλιάδων συµβασιούχων στους ΟΤΑ, βάζει φραγµό στις
µεθόδους που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία επαίρεται ότι εκφράζει
το νέο, αλλά το... υλοποιεί µε παλαιοκοµµατικές πρακτικές.
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ µετά τους χιλιάδες «πέτσινους» διορισµούς που έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά και όσους ακόµη
προετοιµάζονται...
ΕΙΝΑΙ «ηλίου φαεινότερο», ότι οι διακηρύξεις για νέα πολιτικά ήθη, αριστερής έµπνευσης, πέφτουν πλέον
στο κενό...