Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
5ο χλμ. Σερρών-Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4114
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30
Kiv.. 7 138138
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2017
Ανατολή 06:10-Δύ
20:33
ανiου Κύ
ου,Γε
ανού Κων
Σελίδες 16
interACTION
Η υποu
ύ Λυδία Κοviό
ου επισκέφθηκε την Αμοπολη και τον Τύ
Καστά με τον π
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο
Κωστα
Μήνυμα ότι η Πολιτεία δεν
ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θέση: Γραμματέας
Πτυχίο ΑΕΙ/TEl/IEK
Απαιτούμενες δεξιότητες λοιπά χαρακτηριστικά
έχει ξεχάσει την Αμφίπολη
Σχετική Εργασιακή Εμπειρία και ΠΙστοποίηση στο
χώρο των ασφαλειών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Ηλήψη ταμείου ανεργίας θα ληφθεί σοβαρά υπόΤη διάθεση ποσού ύψους 1,5
εκατ. ευρώ από προγράμματα
ο Άριστος χειρισμός Microsoft Office και ΗΥγMκότε
του ΕΣΠΑ, για την έναρξη της
Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων βάσειχρονοδ
επόμενης φάσης των εργα
αγράμματος
σταδιακής αποκατάστασης
Υψηλή προσαρμοστικότητα και πνεύμα συνεργασταφικού μνημείου της Αμφmλης
ας εντός ομάδας
στον λόφο Καστά, ανακοίνωσε η
Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα σε προφορικό κα
υπουργός Πολmσμού, Λυδία
γραπτό λόγο
Κονιόρδου, στη διάρκεια επισκε
οργανωτική διάθεση, ικανότητα διαχείρισης χρόνου
ψης που πραγματοποlησε στο
και αρχειοθέτησης
αρχαιολογικό χώρο Η υπουργός
Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση
Πολιτισμού, μετά την ολοκλήρω
πληροφοριών και στοιχείων.
ση της ξενάγησης, δήλωσε διαΒιογραφικά θα παραδίδονται αυτοπροσώπως
τερα συγκMημένη από τα όσα
στην δνση: Εθν. Ανιiστασης 4,2ος όροφος. Τ
δε και άκουσε, υπογραμμίζο62100 Σέρρες
ντας ότιτο μνημείο είναι μακεδοή θα αποστέλλονται στο email: ras
[email protected]
νικό και όχι ρωμαϊκό. Παράλλη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΣΚΟΣ
λα, προσωπική δέσμευση για
THA-6932 75 45 75
Την ανασκαφή στην Αμomολη
ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζπακώστας, τονίζοντας ότι «όπως η Περιφέρεια Κε
ντρικής Μακεδονίας αντιλήφθηκε πρώτη τη σπουδαιότητα Του μνημείου και διέθεσε τα πρώτα κονδύλια με τα οποία
ξεκίνησε η ανασκαφή, έτσι δεσμεύομαι ότι η Περιφέρεια θα είναι αυτή που θα ολοκληρώσει την ανασκαφή
Αναλυτικά στις σελίδες 6 και 7
μερακλής
CENTRAL
Kat θολοvν τον κατάλληλο
23210.22.777
Πλησίον Πλατείας Εμπορίου στα Σέρρας
697.85.45.555 CU: 694 37
τηλ.: 2321550477 mob: 6985 688 335
0 μεροκλiδικ0, email [email protected]
27 Σέρρες
ura nt
ne ba
Ελλήνων Γεύσεις
το εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών IT 23210 66188
22858
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
[email protected]