Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΑΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529
029145
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13385
T: 2103817 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331-210 38 17281 E:[email protected] www.ihodimoprasion.gr
Σε νέα υψηλά, πατώντας
και τις 790 μονάδες,
ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Συνάντηση
το Χρηματιστήριο
στη Θεσσαλονίκη
των τριών ηγετών
ψηλό τζίρο
Το χρέος της Ελλάδος
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
στις 15Ιουνίου
Η χρημ
η αγορ
στο «χειρουργείο» της G7
ροχιά για δωδ
η, κλε
η η τριμερής Σ
στα ψηλότερο
Ελλάδ
Κορυφής
ς χρη
ργός Αλέξης Τσίπρας
η διάρ
ς πρωθ
ής γραμμ
ρδη 17,93
ς αρχές
η. Η προηγ
δο 23,05%. Ο
ς σημ
ς ηση
ρυφής
ης Τιμ
Ελλάδας Κύπρ
ραήλ με τη
ς 791,97 μ
Τσίπρα, A
δο 1,75
ΣΕΛ. 2
αλήμ.
Σε ποια επιδόματα
μπαίνει μαχαίρι
SPRIN
SPRING
με το νέο Μνημόνιο
MEETING
Πωλείται και η ΔΕΗ
WASHINGTON
σε τιμή ευκαιρίας
βέρνηση θα πρέ
ρρύθμ
Στη δημ
η πρόσκλη
δήλωση ενδιαφέρ
μβουλε
ΣΕΛ. 3
ΤΑΠΕΔ στη ΔΕΗ. Το ΤΑΙΠΕΔ πρ
Προσλήψεις
μβουλο, μ
ργός ο
ΗΠΑ Στίβεν Μ
φαλής
ΔΝΤ Κρ
Λαγκάρ
στο Ηράκλειο Κρήτης
μβουλευ
Ο ΔΕΔΔΗΕ
ην πρόσληψ
ς ελαφρ
μβαση εργ
η ΔΕΗ. Οι δ
χρέους
ξι (6
θαρού πλούτ
ριθώρ
Στίβεν Μ
ην κάλυψ
Καναδά, Γαλλία, Γερμ
ό τις δηλ
νος πρέσβ
λειο, Ηνωμένες Πολ
Τζέφρι Π
ρογραμμ
Διεύθ
ης Διαχείρ
ΔΕΚΟ. Σε πρώτη φάση
ς Ε.Ε
Κρήτη
Ηράκλ
χουν βγ
ΔNT. At
ς κύκλους
μβούλ
ρίσιμη από
ς Ευρ
Σόιμπλε
ΣΕΛ.14
ταρτίσουν ένα χέδιο αξ
ς ο Βόλφγ
Σόϊμπλ
TAIΠΕΔ
ό,τι δ
φέρουν θ
ς πληροφορίες
θείσθ
εριγραφn μετρ
4 Θέσεις Ερευνητών στο
ς γερμ
βάθος 4
λογές
Ινστιτούτο Κοινωνικών
μού Στήριξης
Ερευνών του ΕΚΚΕ
διήμερ
Μπάρι θ
λικής
ρις πρ
ς της
Εξαγγελία Τσίπρα
ροεδρίας, δηλαδ
δα χαμηλότερα
Το Εθ
ρρυθμ
ην πλήρ
ς Χρημ
ς τρομοκρατίας
ροκηρ
για τη δημιουργία 14
διεθνή φορολογ
ριση ειδικής
ς, τρ
KY. σε όλη την Ελλάδα
ριθώρ
nρίζετ
Γ βαθμίδας
το οποίο υποστη
δουθα συγκλnθ
λεγόμ
θέσης Ερ
ητή Β' βαθμίδας
ών Ερ
θαρές λ
Χρέος
ύ χρέ
Τη δημ
φαρμογ
ΣΕΛ.15
ριόδου χάρ
χρεολ
ς διάρ
Απριλ
Αλέξης Τσίπρ
Αυτοματοποιείται
μβιβασμ
Eομάλ
χρεολ
Κέντρο Υγ
υς δανειστές
Ελλάδα μ
ργός Ο
δες θ
χρέος
ρο γραμμ
η είσπραξη
Γερμανός
ΗΠΑ Στίβεν Μ
ληξιπρόθεσμων
Γάλλος
Βόλφγκανγκ Σόϊμπλ
ξοπλι
Μισέλ Σ
Η ελλ
ληροφορηθ
γός Ο
ών, γ
ύργος
οφειλών
Πιερ Κάρλο
φαλής
ό τρίτους
μην ξεχνάμ
Washington G
ς ΕΚΤ Μάριο Ντράγ
δη ξεκαθαρ
ως ενδεχομ
η χώρα.
Πρόεδρος
λουθα δεν θ
εγονός ό
Λαγκάρ
λούθησης
ρης δημ
Ντάισελμπλουμ
Επίτροπος Πιερ Μ
ρόγραμμα, θ
μικής πρ
ρος το δημ
ESM Κλάους Ρ
λινγκ θ
εφαρμογ
γραμμ
προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημ
Ο κ. Τσίπρας
λόγο γ
ελαφρ
λευρά μ
θεσμούς
AΑΔΕ), μ
διασφάλι
θα εγερθ
ης υν
ρη διαχείριση
αλλάζ
χάρτη της πρωτοβάθ
λάδος
ς Ελλάδ
ρόβλημα χρημ
ς ύψους
χρέος
διαπραγμ
βάθος
ΣΕΛ. 16
Κυβέρ
ως Αμερ
ρογράμματος