Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26798 ΕΤΟΣ 88ον
Μελέτη «βόμβα» της ΕΚΤ:
Η Ελλάδα, Σλοβακία
και Ισπανία
Υψηλότερη ανεργία στην
σημείωσαν τη
μεγαλύτερη μείωση της
Ευρωζώνη από τα επίσημα στοιχεία
ανεργίας των νέων την
τελευταία τριετία
«Καρφί» της κεντρικής τράπεzας ότι πρέπει να παραμείνουν τα μέτρα νομισματικής στήριξης
Παραμένει όμως σε τραγικά
υψηλά ε
ριορίζει τα μέτρ
στήριξης της
Η Σλοβακία μαζί με την
Η αύξηση
την Ελλάδ
χαμηλή, δεδ
χώρες που σημε
ότι η
τη μεγαλύτερη μ
Ευρωζώνη
ση στ
γράφει την χαλύτερη
5-24 ετ
δοση της εδ
η ΕΚΤ
στηρί
τη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζ
μεγαλ
ecent de
employ
ρτηθεί στη
η αύξηση του πληθωρισμού, η ο
δα τη
λεί β
θεση για τη
Η μελέτη ση
ής στήριξη
μείωση τη
ροφανη
ιαίτερα υνηλή στην Ελλά.
στοιχία μεταξύ της γρήγορη
αι της χαμηλή
σης τη
Αγώνας δρόμου να
η ΕΚΤ
για τη
νεργία δεν λαμβά
ψnφ στούν τα
ργαζόμενους με μερική απασχόλη
μέτρα έως το
δεν Eurogroup της
22ας Μαίου
τήρια γ
θεωρηθούν ότ
με μελέτη της Ευρ
ργία της Ευρωζώνη
στο εργατικό δυναμικό, αν χαι οι δύο
Τράπεζας (ΕΚΤ), η
Σε δύο κεφάλαια τα μέτρα
δείχν
τη χαλαρότη
ς αμφιβολ
του 2019 στο συνταξιοδοτικό
χεία, διατηρώ
χαμηλά επ
ας. Ε
πεζα μπορ
ι σύντομα να πε
και τα μέτρα του 2020 στο
δα τις αυξή
μφωνα
δύο αυτές
φθούν υπόψη
φορολογικό
ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδος 1,6% του πληθωρισμού τον Απρίλιο
με τη διαδ
ν επείγοντος αναμένεται ν
α ηθεί η ψηφοφορ
Ανοδο 1,6%
θά Είδη
ο πληθωρισμ
Κατά 3,3% τη
Στέγαση
για τα μέτρα της δ
γω μείωση
Απρίλιο εφέτ
από αύξηση 1,7%
2019-2020
δεύτερης
ης ργιχά προϊό
ής χρήσης, μ
έριο. Μέρος τη
θέρμανσης, φυ
και έναντι μείωσης
λόγησης του ελληνικού προγράμμ
ές (ηλ
ξησης αυτή
σταθμίστη
ριχές ή
3% τον Απρίλιο 2016. Οι μεγαλύτερες
τος», δήλωσε,
από τις Βρυξέλλες
μη), είδη άμεση
άλωση
με την ΕΛΣΤΑΤ
δρος της Β
λης τ
Ελλην
μάδες
ς βρέθηκε στην ευρω
μεταφ
6,8% τη
2,8% τη
η πρωτ
με αφορμή
λόγω αύξηση
γω μείωση
της έκθεση
Δρόμοι επιβ
χά προ
σιτήρια μι
σε φάρμα
ρα, η
ης» στο Ευρωπ
ρας επιβ
με αεροπλά
Μέρος τη
ρικές υπηρ
τη τιμών λωτή
Απριλ
θμίστη
ησης αυτής αντιστα
Ρεκόρ υπερκάλυψης 1,61 φορές στη
ση των τιμών στη αγορ
Από τις αυξήσε
9% τη
Διατροφή
δημοπρασία εντόκων γραμματίων
Κατά 2,1% τη
Επιχo
μη αλ
τρίμηνης διάρκειας
τηλεφ
λαχανικά, ελαιόλαδο
ατάτες, ψάρια γ
Αντλήθηκε
οσό των 1,138 δ
Κατά 1,9% τη
φέ. Μέρ
της αύξηση
Καφέ- Εστιατόρ
λόγω αύξηση
θμίστη
ζαχαρ
δημητρ
την Τ
μιχά και αυγά, αποξηραμένα φρ
δημοπρασία εντόχων γραμματίων τρίμηνης διάρ
με επιτ
2,70%
μεταβλη
α εντόκων γραμματίων αντίστοιχης δι
ροηγούμενη δημοπρ
με τη
Ενδυση
Κατά 0,2% τη
5,8% τη
Αλzοολούχ
ργείο Ο
υπόδηση», λόγω μ
ς», λόγ
407 δισ. ευρ
νήλθε σ
υπερκάλυψε χα
61 φορέ
ροσφορ
ίδη ένδυση
μη σερβ
δημοπρ
δοση πολύ υψηλ
Διαρκή
ρζόμενα), χαπνό
δημοπρ
ραχάλυνη 0 φορές.
ανέρχονταν σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα