Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: "Επιστροφή στην κανονικότητα" η εργασιακή ζούγκλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΕΜΠΤΗ
11 ΜΑΗ 2017-ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12722
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΕΕΔΥΕ
εσnΚωμος
Κανείς συμβιβασμός με την αντιλαϊκή συμφωνία
Την Κυριακή
όλοι στη γενική απεργία στις 17 Μάη
η 37η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
17 ΜΑΗ
Απογευματινά συλλαλητήρια και την Πέμπτη 18Μάη σε όλη τη
Από τον Τύμβο του Μαραθώνα Βwέατο υπουργείο Εθνικής Αμυνας (6.30μμ)
0.00.
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 6
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΥΑΡΤΕTΟΥ
«Επιστροφή στην κανονικότητα»
η εργασιακή ζούγκλα
Τα 140 προαπαιτούμενα αποκαλύπτουν το τερατώδες ψέμα
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
της κυβέρνησης ότι με τη διαπραγμάτευση
Δεν εξαιρείται
κανείς!
απέτρεψε τάχα τις αντεργατικές απαιτήσεις
Μας πιάνει εμάς,». Το ερώ
τημα αυτό πλέον δεν υφίστα
Μέτρα- φωτιά για τους εργαζόμενους περιέχο
Αυτή η εργασιακή ζούγκλα είναι η περίφημη «ε
ται για κανέναν κλάδο. Κι αυτό
γιατί είναι καθαρό ότι από την
νται στο προαπαιτούμενα που ετοιμάζεται να ψη
πιστροφή στην κανονικότητα», για την οποία μιλά
αθολική επίθεση κυβέρνησης
κεφαλαίου με το 4ο μνημόνιο
φίσει η κυβέρνηση, για την ολοκλήρωση της δεύ
ει η κυβέρνηση, κρύβοντας ότι τα παραπάνω μέτρα
δεν εξαιρείται κανείς. Το πακέ
τερης «αξιολόγησης
προωθούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και είναι α
το μέτρων που θα συζητηθε
στη Βουλή την επόμενη βδο
Μεταξύ άλλων αντιλαϊκών μέτρων, προβλέπονται πατήσεις του κεφαλαίου για την ένταση της εκμε
μάδα, περιλαμβάνε
ΚΟστOU
μμ για όλα τα εργατικά λα
τάλλευσης των εργαζομένων
η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, η επέκτα
κά στρώματα
ση των μνημονιακών ρυθμίσεων για τις Συλλογικές
Οι εργαζόμενοι θα δουν να
ΚΚΕ: «Οι εργαζόμενοι, με τη μαζική συμμετοχή
παγιώνεται όλο το αντεργατι
Συμβάσεις Εργασίας, η ουσιαστική νομοθέτηση του στην απεργία της 17ης Μάη, στις ά
κινητοπο
κό πλαίσιο που έχει διαμορφω
θεί τα τελευταία χρόνια και να
«λοκ άουτ», η απελευθέρωση των ομαδικών απο
ήσεις, με την οργάνωση στους χώρους δουλειάς
προστίθενται νέαμέτρα.Ηαπε
λύσεων, το ξήλωμα των συνδικαλιστικών δικαιωμά
χρειάζεται να διατρανώσουν: "Σκλάβοι του 21ου αι
λευθέρωση των μαζικά απολύ
σεων,ηουσιαστική κατάργηση
των και το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας
ώνα δεν θα γίνουμε!"»
της Κυριακής αργίας είναι α
πό τα εμβληματικά στοιχεία της
μέσω της διευκόλυνσης για να βγαίνει παράνομη
ΣΕΛ. 5
συμφωνίας, που δείχνουν ότι η
ένταση της εκμετάλλευσης ε
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ
ναι δεδομένη. Θα δουν επίσης
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική
πλων της εργοδοσίας απέναντι
Κάλεσμα αγωνιστικής δράσης
δράση, με ισχυροποίηση τωνό
στην απεργία
μπροστά στη νέα
Οι συνταξιούχοι, στο μεγάλο
πετσόκομμα που έχουν δοκιμά
σει από το 2011, θα δοκιμάσουν
Τουριστική περίοδο
Και νέο τσεκούρι μέχρι και 18%
με την κατάργησητης «προσω
Με κοινή ανακοίνωση κάλεσμα για δράση μπροστά στη
πικής διαφοράς»
νέα τουριστική περίοδο απευθύνονται στους εργαζόμενους
ΕΣΗΚοeΕΙΤΕ
στον κλάδο του τουρισμού Εργατικά Κέντρα και σωματεία
άγχος των τραπεζών, της Εφο
Μέχρι στιγμής, το κάλεσμα συνυπογράφουν 6 Εργατικά Κέ
ρας των ληξιπρόθεσμων χρε
ών κ.λπ., θα δουν νέα αύξηση
τρα, 8 κλαδικά και 15 επιχειρησιακά σωματεία, από διάφο
των ασφαλιστικών εισφορών α
ρες περιοχές της χώρας
πό το 2018
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΕe
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝΜΠΛΟΚΏΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚHΣΑΡΠΑΣ
Το «ψητό» της Ενέργειας
έστα εξωραϊσμού της αντιλαϊκής Καλεί στα απεργιακά συλλαλητήρια οικονομική εξόντωση
φυσική σε πρώτο πλάνο
πολιτικής και στην Υγεία
των ταξικών συνδικάτων
των αυτοαπασχολούμενων
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα