Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Εντός Μαίου αναμένεται η πρόσκληση για voucher» για τους παιδικούς σταθμούς
Πάντα Πρώτο
PAΟΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΑ
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενών
Ετος 34
Τιμ.: 00 Ε Τηλ.: 24620-80025 FAX: 24620-28005
e-mail: [email protected]
Πέμπτη
11 Μαϊου 2017
34 χρόνια
Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Μαϊου
ΗΜΙΕΡΗHIA
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πιο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
Επιστολές
Με αφορμή τους τελευταlους τραμπουκισμούς στο Δημοτικο Συμβουλιο
ο κ.Χρήστος
Έτσι ευτελίζεται
Πέτρου
Κύριε Διευθυντά
Μεταφέρω
:απορία εργολάβου:
ο Δημος και το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών
Πως είναι δυνατόν ο
Χρήστος Πέτρου,
δημοτικός σύμβουλος
να έχει «οριστεί» ή να
«κληρωθεί» και πάλι
στην Επιτροπή ΠαραΤου ΠάwnΚ,Παπαδόπουλου
λαβής Έργων όταν
ξανα κληρωθηκε
και πάλι το έτος 2015
Δημοτικού
Κατά λάθος
Ενα έτος δεν δικα
ούται ο κάθε δημο
Συμβούλου
τικός σύμβουλος
Πα την αντιγραφή
Με τιμή
Ο Γρεβενιώτης
Τα Interactive
Learning
Γρεβενών
προσφέρουν
θέση εργασίας
Ζητείται πτυχιούχος
ΑΕΙ ΤΕΙ με άριστη
γνώση πληροφορικής
Η απρόκλητη υβριστική επίθεση, κατά την
και αγγλικών για τη
στελέχωση της
ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουδιοίκησης Βιογραφικό
λίου, δεν αφορούσε μόνον πρόσωπα, αλλά
πληροφορίες στα Inte
μην νοιάζεστε
στόχευε κυρίως την λειτουργία και τον ίδιο
θα πετάξουμε" εμείς
όροφος πάνω από τα
τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου ΓρεΚΤελ
στη δική σας "φωλίτσα"
βενών
Τηλ. 2462087300 και στο
LOCO DELIVERY
[email protected]