Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ
MAI 20
δρντη
Ιδιοκτη
Στο πλαίσιο της δράσης
Μάχη στην ουρά
Η Δράμα
Ράμα.
της Α' Ερασπεχνικής
Μια μέρα στο Μουσικό
Δοξάτο, Κ. Βρύση,
Ερυθροσταυρtτες
Αμπελόκηποι κα
νας γάτος μια φορά
συμμετέχει
στο Μουσικό
στη 10η
Αλιστράτη πήραν του 9ου Δημοτικού
Σχολείο Δράμας
Πανελλήνια
συνθέτρια κα. Τατιάνα
Το εισιτήριο για
σχολείου Δράμας
Ζωγράφου μιλάει στον «Π.Τ
ποδηλατοπορεία
την άνοδο
σελ 3
σελ 5
σελ 8
σελ.7
Την Τετάρτη 24 Moi
Σήμερα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ
Ημερίδα του Δικηγορικού
61.560,34 ευρώ
από τους ΚΑΠ για
Εξωδικαστικό Συμβιβασμό
Οι αποζημιώσεις σε παραγωγούς
τους Δήμους της Δράμας
Συλλόγου Δράμας για τον
Με απόφαση
ΥΠΕΣ κατανέμεται,
της Δράμας ανερχονται
ΗΜΕΡΙΔΑ σχετικά με θέμα: "Διαμ
γαριασμό
Υπουργεί
ός μηχανισμός
Παρακαταθη
τηρεί
φειλών
Κεντρικοί Αυτοτεστο ποσό των 15.563,20 €
Πόροι
Επιμελητηρίου
rοδίδεται ως
Δικηγορικός Σύλλογος Δρ
μπτη (Ε) ική επιχορήγηση έτους
όλους
υς Δήμους της χώρας
χει προγ
στάσεις
με τις
αποζημιώσεις
μέρος αυτής
Νομό Δράμ
φυτική παραγ
-Δήμος Δοξα
Οργανισμού, δι
-Δήμος Δράμας, με
μό Πέλλας
ψηλότερ
-Δήμος
μος Παρ
δα, θα
75.443.
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεω
άνης, με
Ομιλητές στην ημερίδα
στην Ξάνθη
Μαρία, Δικηγόρος Αθη
νη Διαμεσολαβήτρι
νων, Δι
ευρώ.
Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβ
ναφέρει τα εξής:
εγαλύτερο με
Χατζηλεωνίδ
Δικηγόρος
Αποζημιώσεις ύψους
68 ευρω πρόκει
την κατάταξη Σήμερα στην Αμφίπολη
6. Με βάση
αλονίκης, Δ
υμένη Διαμεσ
άλει ο ΕΛ.
ψηλοτερ
υς παραγωγού
λαβήτρια Υ.ΔΔΑΔ.. Ε
η υπουργός Πολιτισμού
ζωικό κεφάλαιο ζη
ός Πέλλας όπ
αταBάλλ
παραγωγη
μεσολαβητών.
μώθηκε από διάφο
62.89
Χρήστος, Δικηγόρος
ως μέσα
υς 6αρχαιολογικό χώρο της Αμφ
Διαμεσολαβ
Σύμφωνα
αβαλλόμε
την ανάλυση
λης πρόκειτα
φτεί σήμερα, η
ής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.
ργός Πολιτισμ
& Αθλητισμ
έματος.
παρακολούθηση
Λυδία Κονιο
της ημερίδ
από ελεύθε
αγγελ
US, επιχειρηματίες,
ώπους
ιριών
Αύριο στη Δράμα οι Νοσηλευτές
συλλέγουν υπογραφές
Από το Υπ. Εργ
Εκδήλωση στη Δράμα για Διεκδικούν τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για σύγχρονες
τα οριστικά παραχωρητήρια και ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού ανά ασθενή
εργατικών κατοικιών
εορτασμού τη
Παγκόσμιας Η
ΑΠΟ ΤΟ Εργ
Η επι
Υπουργο
un τη
Μαίου, η
σηλευτή
σύμραγματ
νελλήνια Συ
ολιστική Ομο9.30, θα
ρόγραμμ
θα ξεναγηθεί
ία Νοσηλε
Προσωπ
ν αρχαιολογικό χώρο της Αμφπολης
Πέτρος Αντωνάκος
υς Πολι
Γενική ΓραμΜουσείο.
μετόχου
νεργά
ογράφο.
ρόσφατ
ψήφισμα για
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Πλαισί
Τζιτ Κώστας είχε
νώσει ότι
αλογίες
χρονες
οσηλευτών ανά ασθενή σύμφ
μέσω της περιφέρειας,
Διεθνή Πρότ
κά προΣυστήματος Υγείας.
γράμματ
υρώ από
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η συλλογή υπογραφ
θα ξεκιΕΣΠΑ. πρ
οστηριχθεί
νήσει αύριο στις 9 πμ.
ργο της Αμφίπολης
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Θεσσαλονίκη
Δράμα, η
λλογή υπογραφών
στην Ελλάδα
προαύλιο χώρου Ν
Επισημα
δε ότι
εγγυημένη φύλαξη
ντ ληφθούν ότ
τία της δυ
Υπουργείου Εργ
φισμα
ική ρέσκειάς
θέντα σχετι
στην ηλεκτ
Υπηρεσιών Υγείας
πλατφόρμα AVAAZ.ORG.
Νοσηλευτικού
ελτίο Τύπο
ής Ομοσπον. Προσωπ
αλλά η
ελληνας Συνδικαλι
Ο.Ε.Κ. Σ
ίας Νοσηλε
Προσωπ
Νοσηλευτές
ασθενή
ναφέρονται μεταξύ άλλων
Κύκνος
φερε, ο Π
ρόεδρος της ΕΕ της
έχουν δάνει
άτω: "Ως
σηλευ
ΠαΣΟNoΠ, κος
ωην ΟΕΚ, ως
χώρας,
στάμε από
υς Πολίτες
ρόμενοι
99.47 χρόνια παράδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα