Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Στις 11 και 12 Μαίου το 4ο Ελληνο-ΚΙνεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 11/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος 25ο Αρ Φύλλου
Ενδιαφέρον του Ιταλού Διαχειριστή Φυσικού Αερίου
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Η ιταλική Sham επιστρέφει για τον ΔΕΣΦΑ
Βορείου Ελλάδος
Τι συζήτησαν για Edison αλλά και
για αγωγούς
Οι δηλώσεις έγ
ναν στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου
Εξήντα δράσεις για τη
Efθioηpηίν δημιουργία 50.000 θέσεων εργασίας
Ουραγός ηΕλλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημεώνει
αφορμή τη ρύθμιση
ο Θ. Φέσσας Χρειάζεται ένα ψηφιακό άλμα προκειμένου να
ΕΡΓΑΣΙΑ
ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής Από την
πλευρά του ο Μ. Τσαμάζ χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα
για τον ΣΕΒ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας,
Ηnomή κοι οικονομική mθερότm
Σαμπίνα Τζούρμαν (EBRD): Επενδύσεις 62
στη χώρο έχουν αποκοτιστοθο, απομένει η δημιουργία ενός φίλο-επιχειρ
οπκού περιβάλλοντος, επεσήμανε
δισ. στην Ελλάδα ως το 2018
δεδρος του ΣΕΒΕ Θόδωρος έrmς
οντώντας σε ερώτηση σχεΤΙΚά με
την ολοκλήρωση της δείτερηcmόγρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης κα
ς ο οργανισμός έχει δαπανήσ
Reuters
ENTERPREGREECE
Το Περ άλλον αυτό, όπως πe, οποτελίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ για να βοηθήσει
Ανάπτυξης (EBRD) αναμένει πως η χρημα
τοδότηση προς την Ελλάδα θα συνεχίσει να
την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
κοι της πρόθεσης Ελλήνων
και Ενων
αυξάνεται και θα φτάσει το επίπεδο των
βάλουν mpήμοτi τους
«Φέτος θα κάνουμε περισσότερα από το
δισ. ευρώ ως το 2018, δήλωσε την Τρίτη
στην Ελλάδα
η οποίο
υψηλά βαθμο στέλεχος του οργανισμού
2016 και προσβλέπουμε να φτάσουμε το όριο
επενδυτές εικο ρες.
2 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά» ανέφ
Η Σαμniνα Τζούρμαν, διευθύντρια της EBRD ερε η κα. Τζούρμον
συμμετοχή
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δήλωσε στο
παζλ της σ
θέτει ως βάση υπ
ημέρες
τεραιότητες
μετά την
En θέσει η ελληνική εχώρ
λογισμ
της τελικής συμφβέρνηση
λιστκής εισφοράς
πΚ Εγχώριας
μικρη
ΟΠΟ ΣΕΒΕΕ
ρό οσόδημα
ροφανώς αναγκαία,
γωγικής βάσης,
μεσαία
αλλά όχι ικανή συνθ- φέρα η ΓΣΕΒΕΕ.
κότητα πλή
αγγελματία, έρχεες μικρές επιχειρητην έξοδο
για άλλ
δώσε τη χαρς. Δεν εξηγ
της χώρας από την Μετα την εσαγωγή μια φορά, μέσα από ιστική βολή στην αλλως η σπουδ
σουν νέες
πριν από
εθνική οικονομ
μέτρου για την
θεσμοί
ελευθέρωση της
εμβάσεις
Η Ελλάδα
ρρήγν
όλους
εσφορών, ενώ
κης λειτοολογισμο
ασφαλιστικών εσφαράλληλα
μέτρων
εμπορυς προηγούμενους
δεν είνα
μάτια τους λογούν
ήδη έχουν αρoσει
ορών. Η
ρύθμιση
μήνες
αχθέστερο
μετρώντ
πειραματlωo
οραχωρήσει
μετρο έρχετα
σημα από κυβερν- ολόγηση
φορολόγητο.
μπληρώ
στελέχη,
τη μει