Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ikάμπριελ: ι σε ταπείνωση της
από μέση μια αριστερή Hubερνηση
ας για να
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
0ΕΑΦ,4959 Πέμπτη
ΕΤΟΣ 21ο TO:1.00E
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Συνάντηση
Διεθνή Εκθεση Γούνας Καστοριάς:
Τουρισμός
Λαμτο
Ελλάδα επιλέγουν
1.128 ξένοι εμπορwοί επuοχέττες
ιανίδη
από 32 χώρες
3 εκατ. Γερμανοί φέτος
Φούχτελ
Διαμαρτυρία ΕΣΕΕ
Ο Γewός Γραμματέας Στg
Mδης (φωτ.) θα συναντηθεί
gγό Ο
μικής Σ
Ανάπτυξης Χανς
Χοακίμ Φούχτε, ο οποίος
ίσημη
πραγματοπο
ίσκεψη στη χώρα μας
για τις έες αξίσεις ειoφοράν
ης θα Ενημ
της λοιπές
δυτικές ουνατότητε
η Γενική Γραμμαργείου Ο
Μέom Με 35,5 από ΠΔΕ
εκατ. το με Cosco ανοιγε
το πουργείο
τα έργα στο οδιχό δύmo
Πολιτισμού
Τη χρηματοδότηση
Πάτρα-Πύργος
Πύργος Αρχαία Ολυμπία
ων έργων γ
xαιπην αποκατάσταση του Εθνι- όρια Νομού
ύ Οδικού Διnτύ
Ελλάδας με 35,5
Πάτρας, Παογοι, & Ayρινίου
έλος,
τους ΠροΕπιστολή σε Αχτσιόγλου και Πετρόπουλο απέστειλε η
Δημοσίων Ετ
ΕΣΕΕ, σχεwά με τις διαπιστωμένες δυσλειτουργίες του
Ο Αναπληρωτής Υπο
γραμματο
Αναττυξη
αποφευχθ
ταξίδι.
Ανά. Αλέξης Χαοίτσης wτογράφοναργητιHές ειες ασφαλισμένους αλλά
ουν οι για τους γείο Ο
πρωθυπουργού
τας την χρηματοδότηση
Πολιτισμού
Μαι για το ασφαλιστνώ σύστημα,
έργων δήλωσε πως
τη φορά με την επένδυση τη
Πιο σvmexριμένα, με τους πόρους αυτούς
χρηματοδότη
Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση
μεγάλων Εθνικών Οδών
ούν έργα για τη συντήρηση
Η ΕΣΕΕ με ανowοίνωση της
εσίας ώστε αexής γενομένης
άρση τις
οβαθμίζουν τις μεταφοτέας
πουργείου με
διαμαρτύρε
ρίου 2018
την 1η
όυνότητας στα παρακάτω τμή- ρες
όλη τη
στολή τη
την επικείμενη αλλαγή στον η βάση
λογισμού των
τώρα πράξη τη δέσμευση
Ναντιλίαs ζητά
πολογισμό των
ασφαλι- ασφαλιστwoν εισφορών για
αναλάβαμε
η παραχώρηση
των παλαιών τύου
λιμανιού
θηκών
προσφφέρεκών εισφορών
boeΑντίρρι
Μεσολόγγι
ίσκεψή μας στην Πατgα
προσδιορίζεται ως τα
ως προσ ταιτούμενο
Αμφιλοχία-ΜΕνίδ
ξασφαλίζουμε τους απαgAygί
έρδη της προη
ior action)
μικτά
στο κειμενο
μουσείο
ία -Βόν
ίτητους εθνικούς πόρους για τη
φημερίδα
της συμφωνίας και διατ- γούμενης χρονιάς πριν όμως
οδικά τμή
Βον- συντήρηση
νθυμίζει ότι
gγείο
υπώνεται ως εξής: «Αλλαγή τη
αφαίρεση των ασφαλιΑντιο & Αγιος Νικόλαος του οδικού δικτύου στη Δυτική
της ασφαλιστικής νομοθ- στοών εισφορών
εγγυάται την ασφαπό την παραχώρηση, αλλά η
λιτών
Καρπενήσι & Αγρίν
βέρνηση
Θέρμο
κολύνει τις μετακινήσεις
Eαιοεθεί μόνο η
της Δρ