Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: €
AP ΦΥΛΛΟΥ. 21.586 40 ΣΕΛΙΔΕΣ
Οι καλύτερες
ΑΥΡΙΟ
προτάσεις
για τη
διασκέδαση σας
ΡΟΔΙΑΚΗ
στη Παρεμβάσεις
KINΕΙΤΑΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
σε Ροδίνι και
Παίρνει άριστα
Πεταλούδες
η Περιφέρεια
Προγραμματίζονται από το δήμο κα
αναζητούνται πόροι
Ο ΣΕΛ.
Ακόμα δεν
βρέθηκε
Εξαιρετικές οι επιδόσεις
μητέρα
Συγκινητικές προσφορές των Ροδ
στην αξιοποίηση των πόρων
των για το νεογέννητο
Ο ΣΕΛ. 7
Αξιοσημείωτες επιδόσεις καταγράφει Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον τομέα
Έρευνα σε
της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ
των πρώτων Περιφερειών πανελλαδικά, με θεαματικά αποτελέσματα που αφο
εξέλιξη για
ρούν τόσο το ΕΣΠΑ 2007-2013. όσο και το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, που βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη
Ο ΣΕΑ 5
τονUθυριστή
Παριστάνει το στέλεχος τράπεζας και
Διάρρηξη με λεία αρκετά χρυσαφικά
αναστατώνει τον κόσμο
ΟΟ ΣΕΛ. 8
Ο ΣΕΛ. 6
COSMETIC DERMA MEDICINE MEDICAL GROUP
Ακόμα ψάχνουν το πλάνο
για τα κρουαζιερόπλοια
DERMA
MEDICINE
HAIRCLINICS
Αισθητική Δερματολογία
Ενεσμες Εφαρμογές
FRIDAY 12th MAY
Εφαρμογές Laser
Nights at Ronda
Πλαστική Χειρουργική
Ενώ ο θαλάσσιος τουρισμός φθίνει, τώρα... ξύπνησαν ο
Μεταμόσχευση Μαλλιών
αρμόδιο
Ο ΣΕΛ 3
Θεραπείες Τρχόπτωσης
Προτάσεις για
Διεύθυνση: Cairo Palace, Εθν. Μακαρίου 28,
την αναθεώρηση
Τ.Κ.85100, Ρόδος
τηλ. 22410 32700
του Συντάγματος
www.cosmeticdermamedicine.gr
www.advancedhairclinics.gr
Κατατέθηκαν χθες στο πλαίσιο διαβούλευσης που γίνε
[email protected]
ται στη Ρόδο
Ο ΣΕΛ. 10
[email protected]
ΚΟUNTOURIΟΤΙ SQ ELLI BEACH IT: +30 693 740 4446