Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ΕΤΑ PTH 10 ΜΑΙΟΥ 20
Νέες δηλώσεις από την Ενωση
Το Εθνικό Μετσόβιο
Οι επιτυχίες του ΑΣ
παλιά Δράμα
Ξενοδόχων Ν. Δράμας
ΠΟΛΥΝΙΚΗ Δράμας
από τηp Καθ' υπερβολήν
Πολυτεχνείο πάει για
στο Διασυλλογικό
Μια ομάδα
ο χαρακτηρισμός
πρωτιά στην Ευρώπη
Πρωτάθλημα Α.Μ.Θ
μεγαλοξενοδόχο
με το έργο SOL-BRINE Ακαδημία πάλης Δράμας
μπάσκετ
για δημόσιους φορείς
Διακρίσεις στα πανελλήνια
Η καθηγήτρια του ΕΜΠ
πρωταθλήματα του 2017
από το Δοξάτο
του Νομού Δράμας
μιλά στον «Π.Τ.
σελ 3
σελ 5
σελ 8
σελ.7
Το νέο ΔΣ του Δικτύο
Υποχρεωτική η φοίτηση
Το Μουσικό Σχολείο Δράμας
Κοινωνικής Αληλεγγύ
Περιφέρειας ΑΜΘ «ΗΣτήριξη
στο νηπιαγωγείο απο
την ηλικία των 4 ετών
κατέκτησε το 1ο βραβείο
Εντονη η αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
ρόεδρος η
Γ. Χειράκη
Συγκροτήθη
στο Φεστιβάλ κιθάρας Θράκης
ητικό Συμβο
ολοήμερου
σχολεία της
Αλληλεγγύης
Συνολικά οι Δραμινοί μαθητές απέσπασαν
βούλιο ορί
Ερε ακό Συμτάξεων
τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ
μέχρι πρόκής ΑΛληλεγγύη
Ξάνθης
Στήριξ
ρωθυπουργός Αλεξ
ρεωτική φοίτηση
Δράμας
ναφέρης
ωγείο
Βάρας Θρά
μβουλος Δρά
Κομοτηνή
ρυθμίσεων
μβουλος
στόχου εντός τη
όμενης
σικό Σχολείο Δράμας απέυπάρχει κανένα
εκτός εκπαίδευση
βραβεία
ακρυσμέt
όλη τη χώρα
ισμό Συνο
Θράκής
χωριά,
νης Δημοτική
μερα δημοτικά σχολεία οπpu
Κομοτηνη
Μέτιου, χρέη
απόφαση
Δημήτρη Σβuντρίδη
άσταση
ρόεδρος
σχολεία τη
Βαριστών.
στιγμιότυπο Myo
μονάδες
αριστερά διακρί
Δράμας.
Επίση
Ντουέτ
άς Δημήτ
ίου, Ελισάβετ Παρλέλη
Εργα που υλοποιούνται
μικό έως
στη Δημοτική
εφημερ
με την
επαγγελματική
κού Σχολεlou Δράμα
Ευαγγελία Σπυρά
Κοινότητα Χωριστής
διαγωνισμό
ικά σχολεί
στήριξαν
ήλωσε επίσης ότ
ρογράμμ
κλασικής κιθάρας
Ευδόκιος Αντώνης
ρεάν σίτιση
ΤΑ ΕΡΓΑ
ζονται στη
βραβε
αepιήλ Παυλίδης.
πληθυσμό
νότητα χωριστής έδ
Δημοτική
μαθητές)
κή αρχή Δράμας
αθητές
Εής με δωρεάν σχολικά
λέγοντας
Στη Δράμα 12 και 13 Μαϊου 2017
ου Δημοτικού Σχολείο
118 πρόεδροι και εκπρόσωποι
βέρνηση σχεδιάζει την αναβάθ.
φερε ότ
59 Επιμελητηρίων στη Δράμα
Όπως είπε ο
περισσότερες
υτήριο είν
Rριοσeση Η Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη Δράμα
εργασίας απότη
ρωση πεζοδρομίων
Κέντρο της
ρά φιλοξενείται
όχι μόνο, από όλη τη
πρωί έως
εσημέρι
από τις
ωριστής έως
ενική Συνέλευση
δρώντας στις εξαγγελίες γι
ικής Ενωσης Επιμελητηρί
Επιμελητήένταξη
δραστηριοποιούιξης,
ρα, στη Δράμ
ύδρευση
τερικό
Δήμος Δράμ
όστρωσης
Σε δηλώσεις
χος Δράμας
Μαμσάκος, επιση
εταξύ άλλων,
ής ΣυνετΕΕ
κή αρχή δί
εξυπηρετού
βάθμιση όλων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
μέλος
Η Χωριστή
μια από τις σημέλη διοικητικών συμβουλίων. Επιμελητηρίου Δρά
δος Τμήμ
ικές περιοχ
έχουν κληθεί
Υπουργεία
ργο, γενικοί
γγυημένη φύλαξη
ραλαβή παράδοση
φέρεια
Ενωσης Επιμελητηρ
Κύκνος
ΤΙΤΑΝ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα