Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
0gιοτwo τέλος στις μεταΗwήσειςoπα
α0ης μετά τον επε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4958 Τετάρτη 10.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Το χρέος στο
Αχτσιόγλου:
lyστιτούτο Peterson:
Τα τρία σενάρια για
Ο Μακράν αρωγός
τη βιωσιμότητα του χρέους
στη του χρέους
συναντήσης
Ο υπουργός
Ενxλείδης
λότος
δέχθηκε
γραφείο
μαχών της
Bαναotας Dr. Markus Sod
Κατά τη διάoeεια
ούν ενημερω
προγραμματος
για τα βήματα
επίτευξη
για τη
νολιzής συμφωνίας ο Di
με τη σειρά
μανε ότι η γερμανική πλευρά
η ελληνική
Χαρδούβελης:
βέρνηση
Το Παρίσι δαπανά
Δύσκολα μπαίνουμε στο
υπερβολικά πολλά σε
λάθος τομείς λέει ο
oΕπριν τον Σεπτέμβριο
λεγόμενο
ίσω, με
δούβEλη» προέβλεπε μέτρα 1
με αξίες, όπως στη
δισ. ευρώ, ενώ η
βέρνηση
ίας ύψους 15 δισ.
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πήρε μέτρ
go, χάσαμε τρ
ύψους 12,5 δισ. ευρ
αξίες
στον ΣΚΑΪ ο Γxίχας Χαρ. κάτι που σημαίνει μagότερη
δoίβελης, επισημαίνοντας ότι παραγωγική μηχανή» εξήγησε
χάθηκε πολύτιμος χρόνος γ
ανάταξη της
«Είναι δίσκολο
μπούμε
λούν προβ
Σημαντuή αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές του
Σεπτέμτη Δευτέρα
Μαρτίου, οδηγώντας σε θεw6 έδαφος το σύνολο του τριμή
δικά μας μέτρα ή
βριο» τίμησε
αxόμη
πρόεδρος της
υπολογισμό
πετρελαιοειδών.
ύξηση της φορολογίας
Χαρδούβελης. «Σημασία έχ
Επιτροπής
Ζαν-Κλο
ξενοδοχεία ύψους 350
εκατ. να μπούμε, είναι προς το μμ- Ελαφρά επιδείνωση ται στο έλλειμμα εμπορικού
Γιούνuερ, μια μόλις ημέρα
ισοζυγίου
Δεν βλέπω γ
μετά τη
φιλικού
ευρώ, πάγωμα συντάξε
κάτι ψιλά
χειρήσεις υποψ
προς τις
ηφίου Εμμ
λ Μακρόν ευρώ, ενώ μπορεί
Είχαμε να μειωθούν τα
Σημαντική ανάκαμιm 2017, ανήλθε στο ποσό των
γαλλικές πgoΕδg
τον Ιούνιο του 2015 Επιτρ- σε
2633,6 εκατ. ευρώ (2.822,4
κατέγραψαν οι ελληνικές
μέτρα ύψους 0,5 δισ.
δολάρια
εξαγωγές τον Μάρτιο, όπως
έναντι
ευρώ» σημείωσε ο πρώην υπο- Όσον αφορά Εκλογή του
«Με τη Γαλλία, έχουμ
ελ Μαxρόν στη γαλλ- προeίπτει από τα στοycεία 2094,7 ewατ. ευρώ (2332,1
Ugγός Οικονομικών
προβλημα.
ιδιαίτερ
της ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση
δολάρια) κατά
ή προεδρία,
Γάλλοι δαπαwού
αυτά προwπει ότι η συνολι
μήνα του έτους 2016, παgovΕλήφθη
δούβελης
έφερε ότι
πολλά χρήμα
θετική γ
μπορούσαμε
χρέους
αξία των εξcιyoγών-απο- σιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,
ρβολικά πολλά
xλεγetς πρόεδρος
Μάρτιο
λων, χατά
25,7%
λάθος τομείς. Αυτό δεν θα
βιοτικό
eπέτεδο... Είναι
είναι υπέρμαχος της αναδιάρθβγe
άλλο δημόσ
χρέος η ρωσης
Γιούνκερ από το ΒεooΜ
σαμε 2,5 χρόν