Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ΑΛΛΑΓΗ
Καθημερινή
λιτική εφημερίδα
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΤΟΣ 42ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10.309 ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
A. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η Πάτρα έχει
υδατοδρόμιο
Είμαστε
αντάξιοι
loςyνουν έτος κάποιες πήρες Ν.Κιντοές της Ευρώπης
των αξιών
Πολλαπλά τα φελη απο τη λειτουργία του
την ΣΤ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Δημοσιεύτηκε στην Ε
να επωμίστουν μερίδ
ης Κυβέρνησης η
ληρότη
δειοδότηση
Δεν την κοivήγησε επειδη είναι... Αλβανίδα
ης Πάτρας, το ο
φορά το χρόνο που θ
το τρίτο κατά σειρά, μετά ξεκινήσει η λειτουργία τ
α της Κέρκυρας
δειοδ
Ενα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα, την περασμένη Κυριακή, στα Μοιρέ
λόκληρη την χωρ
κα Αχαϊας, στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, που, εύλογα, προβλημάτισε τους
ρολάβουμ
εκκλησιαζόμενους και, κατ' επέκταση, τους κατοίκους της περιοχής. Ο ιερέας του
ολλαπλά οφ
λλά «ελπίζουμε ό
λη για τη
προαναφερθέντος Ναού, αρνήθηκε να κοινωνήσει γυναίκα, προτάσσοντας ως δ
ριοχή», δήλ
ς θα λ
καιολογία το εξής: «Δεν κοινωνώ Αλβανίδες», για να λάβει ευθύς αμέσως την απά
Γιατί δεν
ρόεδρος
διευθ
διαφημ
ντηση από την άναυδη γυναίκα, που διαμένει επί δέκα συναπτά έτη στην περιο
μβουλος
χή, «μα, παππούλη, είμαι χριστιανή ορθόδοξη και εκκλησιάζομαι εδώ πάρα πολλά
θέλουν
Λιμένος Πατρ
Αυτό όμως
χρόνια». ΟΙερέας, όμως, ήταν ανένδοτο στην αρχική του απόφαση, ξεσηκώνοντας
ντοές, μετά την έκδοση της
σία, είναι ότι η Πατρ
ργικής
θύελλα διαμαρτυριών από τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής, οι οποίοι, όπως
εργο οκτώ
δειοδότηση
Τέλος,
τόνισαν στην «Α», «είναι αδιανόητο ο εκπρόσωπος του Θεού να λειτουργεί κατ'αυ
τόν τον ακραίο τρόπο, διαχωρίζοντας τους με βάση την προέλευσή τους κι όχι την
λουθεί η πρόσκληση ενδ
ένα κολύ ημ
εκατ. ευρώ
πίστη τους... Δεν πρέπει να μείνει έτσι αυτό το θέμα, διότι τέτοιου τύπου αποκλε
χτές δ
ό περ
γωνιστικές διαδικασίες, για
ον ΟΛΠΑ
σμοί, πέραν του ότι είναι επικίνδυνοι, μας προσβάλλουν όλους μας, ως κοινωνία
αι όπως πρό
άδειξη
Είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβει ακόμη κι ο Μητροπολίτης μας, ούτως ώστε
μενη αξ
δεχομ
λάβει την λ
α μη διαιωνιστεί αυτή η τακτική, που διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία, επειδή
τον απαξίωνε
ρίας η
Ηρ. Ρούπας: Καν βαλίζ
ΛΙΑΝΑ ΖΩΖΑ
Η Τέχνη
η αγορά των μικρομεσαιων
Γιάννης Καρβέλης: Αναγκαία Hεξωτερική
στα...
η αναδιάρθρωση του χρέους
πολιτική του
Εμμανουέλ
Εδώ είμαι
Μακρόν
εγώ για σένα, μη φοβάσαι»
ΣΕΛ.4
ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
άτρα: Το πρώτο σύμφωνο
Ν. Ανδρουλάκης
συμβίωσης ομόφυλου ζεύγους .Χρ. Γραμμένος
Η ΤΕΑΝΗ
του μασάζ
MOREΑ
ήρθε στην Πάτρα
26 10 33 45 33
Τριών Ναυάρχων 10