Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 09.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5767
Μπαράζ από απαντήσεις «δεν γνωρίζω» σε ερωτήσεις για χαντά θέματα
Bancassurance και Internet κερδίζουν μερίδια αγοράς σε βάρος των παραδοσιακάν δικτύων
«Κόντρες» μεταξύ τραπεζών και δικτύων
Τι υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των ασφα
Τον εγγονό του Κου
λιστικών διαμεσολαβούντων στά είδε η Ελενα
χαι τι
Κουντουρά
τούν οι τράπεζες. Bancassurance
Τουρισμού
Internet κερδίζουν μερίδια αγοράς σε
Ελενα Κουντουρά
συναντήθηΥπουργdoΤουρισμού με
βάρος των παραδοσιαχών διχτύων.
διeΟνούς φήμης
ερευνητή
Cousteau,
επιxεφαλής του μη
Οργανισμού
Η τρέχουσα τηλεοπτική χαμπάνια της Τραπεζας Πειρg Center
ιώς ΠΕΙΡ +1,78% που παλεί το ποινό να προσέλθε
πλαίσ
Eurobank: Βασικό βήμα για
στο δίκτυο των καταστημάτων της προHειμένου
με κυβερνητικά
Ελέχη για τις δυνατότητες
ασφαλιστεί στις συνεργαζόμενες εταιρείες NN Hellas
βελτίωση του κλίματος το
εργασίας με την Πολιτεία
χαι ERGO (κλάδοι ζωής και ζημιών
αντίστοιχα) πυρθαλά
νητικά
δότησε για μια ακόμη φορά τις σχέσεις μεταξύ
κλείσιμο της αξιολόγησης
oογράμμ
έργα στην
τραπεζών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Ελλάδα Στη
υνάντηση,
πραγματοποιήθpcε σε ιδιαίτε
Θα εγκάρδιο κλίμα
ξητή0ηίσης θέματ
ούν στην ανάπτυξη της υποθαλάσσιας έρευνας,
πλαίσιο
Τουoισμού στην
ΔΕΗ: Ανω των 250 εκατ. ευρώ
oοώθηση
ουρισμού
eξωτερικό. Συμμετeιχe επίσης
ετησίως το Χοστος από τις
φαλής Στρατή γιxού
Σχεδιασμού
δφύματος
οLC, *Justin Green
ρευματοκλοπές
μικρή βελτίωση
κονομικό το Μάρτιο
Couste
Απρίλιο κάνει λόγο η τράπεζα, σημειώνοντας ότι
τηριστικά ότι «η Ελλάδα είναι η
ισχυρότερη δυναμ%ή η
μορφότεon χώρα
Ξεπερνά
τροχιά
τη. Ο δείκτης οικονομικού
με εξαιρετικές προοπτικές ανά
ής χώρας, δηλαδή
λματος
χεία ΙΟΒΕ) σημeίωσe μηνιαία βeλτίκκή
τησίω
πτυξης στην έρευνα και την
@τριπλά
από άλλες
Απρίλιο 2017. Δ
uαμοgφώθηκε στις 94,9 μονάδες
σημαίνει η ΔΕΗ
σημερινή ημένες χορ
όπου δe
δebτη (ΜΔ) από 93,4
92,9 ΜΔ
του θαλάσσιου περιβάλλοντο
ση, με την οποία ξεπερνά
Φεβρουάριο 2017 αντίστοιχα. Σε αφορά την ποgεία
άδειξη
τη λήψη μέτρων για την Σύμφωνα με
μέρους ό
μπστοσύνης, στις υπηρεσίες
της χώρας
αντιμετώπιση
φαινομέ
σμούς της Επιχείρησης,
ταγράφηνε η uηλότερη θετική μεταβολή (-23 ΜΔ
ιδικότερα
Η ΔΕΗ
teι ότι η
σύνολο της χώρας (μαζί
xολούθη
22 ΜΔ), η βιομ
του σε διεθνές επέτεδο, χαβάς
σότητα ηλεhτριxής evέρ
νησιά) η ενέργ
τανία (+1,1 Mar
λιανικό εμπορ
+0.3.
προτάσεις
δεν τιμολογ
σύνης στις
δείκτης εμπ
γειας.
νάπτυξη
ρευματοκλοπών
2016 47.665.372 μεγαβατώρισφοράσηιειώνοντας πτώση -3,7 ΜΔ.
με τη στήρ.
πό τη
ιξη της Ελλάδας
με την
ΡΑΕ σε ποσοστό 3,2% επί ρεtματοκλοπές έφθασαν
ήριξη φορέων από την
λικά εγχεόμενης
1.525.292 MWh
Ελλάδα το