Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
et.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9227 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΙΣ 18 ΜΑΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
μονάδες
Ανοδος 1,25
Σελ 5
ERE XIT
Εκτός Βρετανίας
μεταφέρουν οι
τράπεζες 9.000
θέσεις εργασία.
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΩΣ 61% ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο Ν.Δ
Ασφαλές
Κρυφο «χαράτσι» στις ασφαλιστικές
περιβάλλον
Τη θέση της ελληνικής πλευράς για
εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών
χρέους ανέπτυξε
ργός Οικονομ
Ευκλείδης
Τσακαλώτος κατά τη συνάντησή του με
ς Βαυαρίας, όπου
μόλογό
της καλύΤέλος το σχολείο
γραμμ
δεδομένη
ρης δυνατής λύσης
Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ
γμή, θα έχει ως
για τους μαθητές
μιουργία ασφαλούς
βάλλοντος, πράγμα απαραίτητο για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
ΣΟΥΠΕΡ
Επίσης, ο κ. Τσακαλώτος ενημέρωσε
Γερμανό υπουργό ο
ορεία του ελλη
ύ προγράμματος, αλλά
για τα βήματα
που έπονται για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας. Ο Dr Sod
σειρά του επεσήμανε ότι γερμανική
πλευρά αναγνωρίζει την πρόοδο
έχει επιτύχει ελληνική κυβέρνηση.
Ελληνας
ογράμμισε ότι έcει έρθ
σκεφτεί σοβαρά Ευρώπη το θέμα τη
με μάρτυρες δη
μήΧαναK
μπερίλnφnς
κόσμου της εργαΕπικυρώθηκε
σίας στην οικονομική ανάπτυξη. Επε
οι πολίτες της Ευρώπης
σήμανε ότι εά
η βαθμολογια
ότι τους αναλογεί μό
νάκαμ
αρχίζουν τα πλέι
upn, αυτό θα ενισχύσει πολιτικά τις
φυγόκεντρες δυνάμεις