Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3513O •ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑ ΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η οµορφότερη

εαρινή γιορτή

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΙΦΗΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙAΖΕΙ Η 63η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚH EΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙAΣ Ο ∆HΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

∆ωρεάν εξετάσεις:
ΤEST PAP, µελανώµατος
και µαστού

Σε πανηγυρική ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της
63ης Ανθοκοµικής Έκθεσης Κηφισιάς, στο καταπράσινο Άλσος Κηφισιάς «∆ηµήτριος Ζωµόπουλος»,
η οποία θα διαρκέσει έως τις 14
Μα ου 2017.
Τη λαµπρή τελετή εγκαινίων, τίµησαν µε την παρουσία τους, πολίτες
της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας,
της Εκάλης, αλλά και επισκέπτες οι
οποίοι απήλαυσαν µια µαγευτική
βραδιά στην οµορφότερη εαρινή
γιορτή της πόλης. Η εκδήλωση
άνοιξε µε την Φιλαρµονική του ∆ήµου Κηφισιάς υπό την διεύθυνση
του µαέστρου Φίλιππου Χίου καθώς
και την Παιδική/Νεανική χορωδία
του ∆ήµου υπό τη διεύθυνση του
µαέστρου Θανάση Αρβανίτη.

>> ΣΕΛ. 3

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Κατάργηση
των διοδίων παντού»

>> ΣΕΛ. 5

Βασικές συµβουλές για
την αντιπυρική περίοδο Παρέµβαση για το
οικόπεδο Πέρρου
Σύνδεσµος

>> ΣΕΛ. 9

Οι τοποθετήσεις της
παράταξής «Λυκόβρυση Πεύκη .-» στο
πρόσφατο δηµοτικό
συµβούλιο

>>ΣΕΛ. 9

Σε αυξηµένη επαγρύπνηση
Με αντικείµενο την οργάνωση, το συντονισµό και
τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης κατά την αντιπυρική
περίοδο 2017, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας Αµαρουσίου.

>>ΣΕΛI∆Α 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σικιαρίδειο

>>ΣΕΛ. 6

∆ήµων για την
Προστασία και
την Ανάπλαση
του Πεντελικού

Έντονη ήταν η εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στηρίζοντας
µε την παρουσία τους τον ιστορικό θεσµό.
Ο δήµαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος, κατά την οµιλία του, αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στην ιστορική σηµασία της Ανθοκοµικής έκθεσης Κηφισιάς που για τον ∆ήµο
αποτελεί την πρώτη γιορτή.
O Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννης Τσιρώνης µίλησε για τις παιδικές του αναµνήσεις από το Άλσος
Κηφισιάς, όταν ερχόταν τα καλοκαίρια στο θείο του, που ήταν περιβολάρης στα Πατσαβουρέικα.

Αντιπροσωπεία της
Νοµαρχιακής
Βόρειας Αθήνας και
της Ο.Μ.
Αµαρουσίου του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
επισκέφθηκε το
Σικιαρίδειο Ίδρυµα
και συναντήθηκε µε
εκπροσώπους του
Υπουργείου
Εργασίας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

>>ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα